Accessibility links

Breaking News

Moderna ap Eseye an Premye pou Vaksinen Timoun Piti kont COVID-19


Foto Achiv: Ilana Diener kenbe pitit gason ni, Hudson ki gen 3 zan, pandan yon randevou medikal pou'l pran vaksen Moderna kont COVID-19 nan Commack, NY, 30 Nov. 2021.
Foto Achiv: Ilana Diener kenbe pitit gason ni, Hudson ki gen 3 zan, pandan yon randevou medikal pou'l pran vaksen Moderna kont COVID-19 nan Commack, NY, 30 Nov. 2021.

Moderna mande kontwolè gouvènman an pou yo pèmèt li vaksinen timoun piti kont COVID-19. Timoun ki gen mwens pase 5 an se sèl gwoup moun Ozetazini ki poko elijib pou vaksinasyon.

Paran timoun sa yo fristre pandan yap tann pasyaman yon chans pou pwoteje yo kont viris la.

Moderna voye bay Administrasyon Manje ak Medikaman an, FDA done li ranmase Jedi. Konpayi a espere FDA va pran yon desizyon favorab pou ke li ka komanse vaksinen timoun yo anvan sezon ete a rive.

Se yon desizyon konplike - an pati paske tandiske lot peyi bay timoun ki pi aje yo vaksen Moderna a, Ozetazini, vaksen sa yo rezève pou granmoun sèlman.

Konpayi rival Pfizer ap etidye posibilite pou'l ta vaksinen timoun piti tou.

XS
SM
MD
LG