Accessibility links

Breaking News

Vaksen COVID Pfizer la Sanble Efikas a 73% pou Timoun ki Gen Mwenske 5 an


Yon flakon vaksen COVID-19 Pfizer la pou timoun ki gen ant 6 mwa ak 4 an.
Yon flakon vaksen COVID-19 Pfizer la pou timoun ki gen ant 6 mwa ak 4 an.

Pfizer deklare vaksen COVID-19 li a te efikas a 73% nan pwoteje timoun ki poko gen 5 lane nan peryòd varyan omikwon gaye nan sezon prentan an.

Vaksen pou ti bebe, timoun piti ak timoun preskolè te disponib nan peyi Etazini nan mwa Jen apre plizyè mwa reta.

Se sèlman apeprè 6% nan timoun ki gen ant 6 mwa pou rive 4 ane ki te resevwa omwen yon dòz vaksen COVID-19 nan mitan mwa Out la.

Otorite Sante yo te otorize dòz vaksen pou laj timoun piti pa Pfizer ak BioNTech yo sou baz yon etid ki montre yo sa pat afekte sante timoun sa yo epi sa pat pwodwi anpil antikò pou konbat viris la.

Dènye rezilta yo analize previzyon ki te genyen pou Covid-19 la sòti Mas pou rive Jen nan kad yon rechèch Pfizer ap fè sou yon vaksen 3-dòz.

XS
SM
MD
LG