Accessibility links

Breaking News

COVID-19: Daprè yon Nouvo Etid, Sentòm Pwolonje Afekte ant 1% e 8% Moun ki te Trape Maladi a


FILE PHOTO: Residents wearing face masks line up to get tested for the coronavirus disease (COVID-19) in Macau, China July 4, 2022.
FILE PHOTO: Residents wearing face masks line up to get tested for the coronavirus disease (COVID-19) in Macau, China July 4, 2022.

Pari, Frans - Daprè rezilta youn nan etid ki pi konplè ki fèt sou KOVID-19 jiskaprezan e ki paret jedi 4 out la, 1 sou 8 moun ki te trape maladi a fini pa devlope omwen yon sentòm ki montre li trape yon tip sentòm pwolonje maladi kowonaviris la. Nan moman plis pase 500 milyon moun te gen enfeksyon KOVID-19 la atravè lemond depi pandemi an te kòmanse, espesyalis yo gen plis kèsote chak jou devan posiblite pou sentòm maladi a pa rete sou moun pandan lontan.

Sepandan, preske okenn nan etid ki deja fèt yo pa konpare moun k ap soufri ak KOVID pwolonje a, avèk moun ki pa t janm enfekte, sa ki rann li posib pou se pa viris la ki te koze kòk nan pwoblèm sante yo.

Yon etid tou nèf ki parèt nan jounal The Lancet, te mande plis pase 76 mil moun ki majè nan Peyi La Oland ranpli sou entènèt la yon kesyonè sou 23 sentòm pwolonje KOVID abitye pwovoke. Ant mwa mas 2020 ak mwa dout 2021, chak patisipan te ranpli kesyonè a 24 fwa. Pandan peryòd sa a, plis pase 4 mil 200 moun --swa 5,5% total patisipan yo-- rapòte yo te vin trape maladi KOVID la.

Sou kantite moun ki te deja gen maladi a, plis pase 21% te vin genyen swa yon nouvo sentòm, swa plizyè sentòm sevè 3 a 5 mwa aprè yo te enfekte. Sepandan, anviwon 9% moun nan gwoup kontwòl la, ki pa t janm gen KOVID, rapòte menm ogmantasyon an nan kantite sentòm yo santi.

Rezilta etid sa a ta vle fè kwè ke 12,7% nan moun ki te deja gen KOVID-yo (swa ant 1% e 8%) te soufri ak sentòm pwolonje maladi KOVID la.

XS
SM
MD
LG