Accessibility links

Breaking News

FDA Apwouve Vaksen Booster Pou Timoun 12 Zan


 Lucas Kittikamron-Mora, 13 zan kenbe yon pankat ki montre apwi li pou vaksen COVID-19 la pandan lap resevwa premye piki li, 13 Me, 2021.
Lucas Kittikamron-Mora, 13 zan kenbe yon pankat ki montre apwi li pou vaksen COVID-19 la pandan lap resevwa premye piki li, 13 Me, 2021.

Etazuni ap etann pwogram vaksen booster kont COVID-19 li a pou fè fas ak yon gwo ogmantasyon nan enfeksyon kowonaviris akoz varyan omicron an.

Administrasyon Manje ak Medikaman an FDA bay konsantman pou Pfizer dispoze vaksen booster li yo pou timoun ki gen laj 12 zan.

Yo deja gen booster pou moun ki gen plis pase 16 zan, e kontwolè federal yo deside Lendi ke timoun ki gen ant 12 ak 15 an elijib pou vaksen booster yo tou, apre yo pran 2 premye dòz yo.

Yon lot kote, Etazuni konstate yon gwo ogmantasyon ka COVID 19 la nan jou ki sot pase yo.

Pou semèn ki fini premye Janvye a, te gen 2, 700,000 nouvo ka kowonaviris nan peyi a - ak plis pase 9,000 lanmo.

Pami nouvo ka enfeksyon yo genyen Sekretè Defans Etazini an, Lloyd Austin ki anonse Dimanch ke li te teste pozitif e ke li antre an karantèn lakay li. Misye di li gen sentom leje e ke li konplètman vaksinen kont kowonaviris la.

Pandansetan, doktè Anthony Fauci, ki se responsab medikal pi wo plase Lamezonblanch la deklare peyi a gen yon pakèt ka enfeksyon men se poko anyen, nou gen pou wè plis ka nan jou kap vini yo.

Doktè yo di omicron lakoz sentom mwen sevè men kanmenm, li ka lakoz moun toujou ale lopital.

Pou fini, pandemi a kontinye gen gwo konsekans sou endistri ayeryen an. Gen plis pase 4,700 vol ki te anile pandan wikenn nan akoz move tan epi varyan omicron an ki koze yon mank anplwaye.

Enfomasyon pou repotaj sa a soti nan Associated Press.

XS
SM
MD
LG