Accessibility links

Breaking News

Etazini: Depatman Deta Pibliye yon Nòt sou Nouvo Règleman pou Aplikasyon Viza


DV Lottery Green Card

Dapre yon deklarasyon ki soti nan Depatman Deta Ameriken an, kounye la a "prèske tout moun kap aplike pou yon viza pou yo antre Ozetazini pral genyen pou yo bay kont medya sosyal yo ansanm ak lòt enfòmasyon pèsonèl detaye.

Sa fè pati sa ki rele "yon pwosesis verifikasyon ekstrèman sere" administrasyon Trump la etabli pou tout imigran ak vizitè etranje. Dapre deklarasyon Depatman Deta a, Sèvis Imigasyon ak Natiralizasyon pote yon miz-a-jou nan fòm moun dwe ranpli pou viza imigran ak non-imigran; konsa aplikan an gen pou l bay enfòmasyon sou kont medya sosyal li, nimewo telefon li, adrès elektwonik li, vwayaj a letranje ak detay sou depòtasyon li ((si yo te deppote li)---- detay sa yo dwe kouvri yon peryòd 5 kan.

Ofisyèl imgrasyonn ameriken yo pral mande tou èske okenn manm fanmi applikan an pat mele nan zak teworis.Se selman moun kap aplike pou viza diplomatik oubyen viza ofisyèl ki pap gen pou swiv nouvo regleman yo.

XS
SM
MD
LG