Accessibility links

Breaking News

Sondaj: Pi Fò Ameriken Pesimis Vizavi Demokrasi Ozetazini


Foto Achiv: Yon manifestan kenbe yon pankat pandan yon manifestan pou mande Kongre a adopte plis pwoteksyon pou dwa elekte yo, Lendi 13 Desanm 2021 nan Washington. Pannkat la di "Nou Vle Vre Demokrasi".
Foto Achiv: Yon manifestan kenbe yon pankat pandan yon manifestan pou mande Kongre a adopte plis pwoteksyon pou dwa elekte yo, Lendi 13 Desanm 2021 nan Washington. Pannkat la di "Nou Vle Vre Demokrasi".

Yon nouvo sondaj ki pibliye Ozetazini jwenn ke se sèlman youn sou 10 adilt Ameriken ki kwè demokrasi Amerikèn nan ap byen fonksyone e ke li byen reprezante enterè pi fo sitwayen Ameriken.

Majorite adilt ki patisipe nan sondaj la di lwa Etazini ak politik peyi a sou kestyon kle, pa byen reprezante sa pi fo Ameriken vle - sou kestyon ki gen pou wè ak ekonomi a, depans gouvènman an, politik sou zam, imigrasyon ak avotman.

Dapre sondaj la ke Associated Press fè ansanm ak Sant Rechèch sou Zafè Piblik la, gen 53% moun ki bay Kongrè a move kanè pa rapo ak respè pou prensip demokratik. Gen 16% moun ki bay Kongrè a bon kanè.

XS
SM
MD
LG