Accessibility links

Breaking News

Blinken di Etazini Pral Envesti Plis nan Amerik Latin, Travay pou Kore Demokrasi


Rankont L OEA nan Washington, 23 Jyen 2023.

Sekretè d Eta Ameriken Antony Blinken pwononse yon diskou devan asanble jeneral Oganizasyon Eta Ameriken yo Vandredi, kote li pwomèt ke Etazini pral envesti plis lajan nan rejyon an.

Blinken di nan Somè Dèz Amerik la ane pase nan Los Angeles, lidè rejyon an te pran nouvo angajman pou amelyore lavi moun kap viv nan emisfè a.

Pami domen yo te vize nou jwen sante piblik, chanjman klimatik, tranzisyon a enèji pwòp epi amelyorasyon aksè ak sistèm nimerik ak konektivite.

"Kòm rezilta konvèsasyon sa yo nou te devlope yon Plan Aksyon sou La Sante ak Reziyans. Jodia mwen pral mande gwoup sa a adopte ofisyèlman plan sa a epi pouse pou pi devan sou yon nouvo chimen kote nou va ranfòse sistèm sante piblik nan Amerik yo pandan 7 an kap vini yo. "

Rankont L OEA nan Washington, 23 Jyen 2023.
Rankont L OEA nan Washington, 23 Jyen 2023.

Blinken di angajman sa a pral ede rejyon an pare pi byen pou ijans tankou pandemi COVID-19 la epitou amelyore swen pou moun ki gen maladi tankou kansè ak dyabèt.

Yon lòt domèn Blinken di kote yo pran angajman se pwoteksyon demokrasi.

" Pi ta jodia nan Asanble Jeneral LOEA a nou pral gen opòtinite avanse yon lòt angajman nou pataje, detèminasyon nou pou n ranfòse demokrasi. Ansanm nou ka pemèt gouvènman nou yo sevi konplètman ak Chat Entè-Ameriken an epi ogmante kantite zouti ki a la dispozisyon nou pou bati demokrasi ki reziyan. Nou ka fè fòmasyon pou jèn lidè yo pou asire ke obsèvatè elektoral LOEA yo kapab fè travay yo san yo pa sibi oken menas, kraponaj ni okenn lòt presyon."

Blinken di Etazini pran angajman pou l envesti $5 milyon nan Inisyativ Avansman Vil yo, ki pral benefisye vil nan Amerik Latin nan, Karayib la ak Etazini.

XS
SM
MD
LG