Accessibility links

Breaking News

Malgre Konseye, Alye, Fanmi Donald Trump te Sipliye l, Li Te Refize Mande Foul ki T Ap Atake Kapitol la Sispann Aksyon Yo a


Yon videyo Prezidan Donald Trump pandan li tap anrejistre yon deklarasyon 7 Janvye 2021, ke komite La Chanm de Reprezantan te jwe pandan odisyon li Jedi 21 Jiye, 2022.

Malgre konseye, alye, fanmi Donald Trump ak yon lidè repibliken Kongrè a te priye li an gras poul te mande yon foul moun move koug kont ki t ap atake Kapitòl la (syèj Kongrè Etazini an) sispann aksyon yo a, li te refize. Olye de sa, Trump te "jete luil sou dife a" avèk piblikasyon yon nòt agresif sou kont Twitter li kote li te deklare yo volè eleksyon an nan men l epi li te bat bravo pou patizan li yo ke li dekri kòm "moun trè spesyal". Se sa komisyon Chanm dè Reprezantan k ap mennen ankèt sou atak la demontre jedi swa.

Nan jounen vandredi a, Trump deklare ankò "mwen pa vle di eleksyon an fini." Espektatè yo te gen okazyon pou yo wè ansyen prezidan an ki te pale konsa nan yon ekstrè videyo yo te filme kote li te sipoze pran lapawòl devan nasyon an.

Panèl la prezante prèv ki montre kijan, pandan 187 minit --sèti nan moman kote Trump te kite yon meeting politik kote li te ankouraje patizan li yo pou yo te mache sou Kapitòl la, pou rive moman kote li te parèt nan videyo li te filme nan Jaden Woz Lamezonblanch la jou sa a-- anyen pa t pran tèt prezidan dechi a pou l te poze yon aksyon. Olye de sa, li t ap swiv nan televizyon atak ki t ap dewoule a.

Apre plizyè mwa travay mete sou divès semèn odisyon, sesyon telespektatè ameriken yo te wè jedi swa nan yon lè kote plis moun ap gade televizyon Ozetazini, te kòmanse menm jan ak sesyon presedan yo: avèk prèv ki lage sou do Trump limenm responsablite pou atak vyolan an kote moun te mouri e pou apèl li te lanse bay foul la nan Washington pou mande yo al pran Kongrè a daso.

Travay komisyon an pa fini apre odisyon jedi a, ki se pwobableman dènye odisyon ki planifye pou sezon ete a. Gwoup la pral reprann travay li nan mwad septanm nan, kote plis temwen va fè depozisyon yo epi komisyon an va pibliye nouvo enfòmasyon. Depite Repibliken Liz Cheney deklare "baraj la fèk kòmanse kraze," swa yon referans avèk revelasyon sou sa k te pase jou 6 janvye 2021 an anndan Lamezonblanch epitou pandan zak vyolans yo t ap dewoule nan Kapitòl la. Cheney deklare:

Foto Achiv: Depite Repibliken Liz Cheney, ki reprezante eta Wyoming nan La Chanm e ki se ko-direktris komite kap mennen anket sou atak 6 Janvye a.
Foto Achiv: Depite Repibliken Liz Cheney, ki reprezante eta Wyoming nan La Chanm e ki se ko-direktris komite kap mennen anket sou atak 6 Janvye a.

"Donald Trump te fè ekspre jou sa a, li te chwazi pou l vyole sèman li te prete lè l t ap vin prezidan..." e Depite Wyoming la ajoute: "Tout Ameriken gen pou konsidere kesyon sa a: Eske yon prezidan ki dakò pou l fè kalite chwa Donald Trump te fè pandan zak vyolans 6 janvye yo dwe gen konfyans pèp la pou l janm okipe yon pozisyon enpòtan nan gran peyi nou an?"

Trump, k ap anvizaje posiblite pou l ta poze kandidati li a la prezidans yon fwa ankò, kritike komisyon a kòm sa l rele "kangaroo court" (yon tribinal jistis popilè). E li joure temwen ki te parèt devan panèl la pou "pakèt manti yo bay".

Pami temwen ki fè depozisyon yo jedi pou rakonte minit pa minit kisa Trump te fè, te gen konseye Lamezonblanch avèk odyo konvèsasyon ajan sèvis sekrè yo te genyen nan radyo - ke moun potko janm tande e kote yo te krenn pou lavi yo- epi detay sou sa k t ap pase anndan Lamezonblanch.

Dapre sa yon ansyen konseye Lamezonblanch rakonte, pandan atak sou Kapitòl la t ap evolye, Trump t ap bay patizan li yo "fe vè" e li t ap kondane sou Twitter Vis Prezidan Mike Pence poutèt li te derefize suiv plan Trump te genyen pou l sispann sètifikasyon viktwa Joe Biden nan. 2 konseye te bay demisyon yo tou swit. Youn nan yo, Sarah Matthews, di panèl la:

"Mwen kwè dat 6 Janvye 2021 se youn nan jounen ki pi sonb nan listwa peyi Etazini. E Prezidan Trump t ap aji kòmsi sete yon okazyon pou moun selebre. Donk, sa te kore desizyon m pou m bay demisyon m."

Foto Achiv: Jeneral Mark Milley, chef deta majo fos zame Etazini
Foto Achiv: Jeneral Mark Milley, chef deta majo fos zame Etazini

Komisyon an te pase yon anrejistreman ki montre kijan Jeneral Mark Milley, Chèf Deta Majò Jeneral Fòs Zame Etazini an, te sezi konstate ke prezidan an pa t fè anyen pandan atak la. Jeneral la te deklare:

"Ou se Kòmandan Siprèm peyi a. Gen yon atak k ap dewoule kont Kapitòl Lèzetazini an. E pa gen anyen ki fèt? Ou pa rele pèsonn? Anyen? Zewo?"

6 Janvye, Trump te move kou kong e li te mande pou yo mennen li nan Kongrè a apre patizan li yo te atake bilding nan. Li te o-kouran ke moun te pèdi lavi yo nan moman an. Ekip ajan sekrò ki t ap asire sekirite l la te refize.

Andedan Kapitòl la, foul la t ap chante "Pann Mike Pence... Pann Mike Pence..." Matt Pottinger, ansyen konseye adjwen Lamezonblanch pou sekirite nasyonal, fè depozisyon pou l di, nan menm moman an Trump te lage yon tweet ki kondane Vis Prezidan li a. Dapre Pottinger, lè li te wè tweet Trump la, li te deside tou swit bay demisyon l.

Pandansetan, anrejistreman konvèsasyon ajan Sèvis Sekrè yo montre yo t ap chache mwayen pou yo bay Pence sekirite epi kite Kapitòl la avèk li nan mitan sitiyasyon tèt-anba epi yo te mande moun ki t ap koute yo pou yo te di fanmi yo "yon dènye arevwa" pou yo sizoka yo pa t rive sòti vivan nan Kongrè a.

Panèl la te montre tou temwayaj pèsonn potko wè anvan sa, kote pitit gason Prezidan an, Donald Trump Jr., ak yon tèks-mesaj li te voye bay chèf kabinè papa l la, Mark Meadows, kote li mande misye ankouraje Prezidan an pou l mande foul la sispann atak la.

Foto Achiv: Yon videyo komite la chanm nan pibliye kote ansyen Prezidan Donald trump ap pale ak chef kabine li Mark Meadows anvan yon miting politik tou pre Lamezonblanchla 6 Janvye 2021. Nou we nan mitan an pitit gason ni, Donald Trump Jr.
Foto Achiv: Yon videyo komite la chanm nan pibliye kote ansyen Prezidan Donald trump ap pale ak chef kabine li Mark Meadows anvan yon miting politik tou pre Lamezonblanchla 6 Janvye 2021. Nou we nan mitan an pitit gason ni, Donald Trump Jr.

Yon lòt moman ki te chaje emosyon, sete lè panèl la te montre Trump ki te refize pwononse yon diskou jou apre eleksyon an, malgre pititfi li, Ivanka Trump --ke moun te ka tande, men yo pa t wè l nan videyo a- ki t ap ankouraje li yon tèks yo te ekri pou l li. Depite Luria, yon ansyen ofisye nan fòs naval Etazini, deklare.

"Deklarasyon prezidan an enpòtan... Nou konnen anpil moun nan foul la t ap koute nenpòt kisa Prezidan Trump ta di e yo t ap obeyi l."

Sal odisyon an te chaje ak moun; pami yo te gen plizyè polisye ki te goumen ak foul la jou sa a, plis fanmi yon polisye ki te mouri yon jou apre atak la. Pandan komisyon an pa gen pouvwa pou l fè jije pèsonn pou krim, Depatman Jistis la ap swiv travay li de pre.

Jiskaprezan, plis pase 840 moun yo asiyen nan tribinal federal pou krim ki gen rapò ak atak sou Kapitòl la. Plis pase 330 nan yo plede koupab pou vyolasyon ki pa twò grav pou pi fo. Pami plis pase 200 akize ki poko resevwa santans yo, gen apepre 100 ki nan prizon. Depatman Jistis la poko janm fè jije yon prezidan ameriken nan tribinal federal.

Enfòmasyon pou repòtaj sa a sòti nan ajans nouvèl Associated Press.

XS
SM
MD
LG