Accessibility links

Breaking News

Etazini: Premye Eleksyon Primè yo Dewoule nan New Hamsphire


Etazini: Premye Eleksyon Primè yo Dewoule nan New Hamsphire

Ozetazini, pwosedi pou chwazi kandida alaprezidans yo se yon pwosedi ki long anpil. Premye etap nan pwosedi a se te « Caucus » ou Asanble elektoral Eta Iowa ak elksyon primè Eta New Hampshire a. 10 janvye ki sot pase a, New-Hampshire te òganize premye eleksyon primè ki dewoule nan kad kanpay elektoral la, apre Caucus 3 janvye Iowa a.

New Hampshire se yon ti Eta nan rejyon Nò-ès Etazini. Li pa gwo, ni li pa genyen anpil abitan k ap viv ladan. Men lè Eta sa ap vote, atansyon tout nasyon an fikse sou li. E rezilta vòt la pral fè eko jouk nan Mezon Blanch lan.

Nan pifò Eta, elektè yo enskri kòm manm yon pati politik e se pou kandida pati sa sèlman yo kapab vote. Men gen kèk eta, tankou New Hamsphire, kote elektè ki pa enskri nan Pati a ka patisipe nan vòt la.

Candice Nelson ki se yon ekspè nan zafè eleksyon di “objektif seri primè yo se pèmèt kandida yo prezante tèt yo bay elektè yo, fè elektè yo konn kandida yo, fè yo panse ak kandida yo pandan 3 ou 4 mwa”

Kandida toujou renmen fè kanpay « moun-a-moun », se sa kòmantatè ak analis yo rele «politik retay la». Yo vwayaje « de ville en ville » pou yo bay moun lanmen, ale nan « mitin » e pou yo pran konta ak elektora a. Epi, kandida sèvi ak kontak sa yo pou eksplike elektè yo pozisyon yo sou kèk sijè, kèk dosye.

Steffen Schmidt, pwofesè syans politik nan Inivèsite Leta Iowa a, deklare : Primè yo se “tankou yon podyòm, tankou yon estad kote kandida yo vini pou yo eseye vann pwodui yo. E, ou konnen, nou kite yo fè sa. Sak ki vann plis nan pwodui l yo, kontinye pouse pou pi devan”.

Kandida yo, se tankou machann e elektè yo se kliyan. Moun ki ale nan evenman politik, tankou kanpay ak “mitin”, pa sèlman ale pou bay nan men ak kandida yo; yo vle tou pou kandida yo diskite sou pwoblèm y ap konfwonte ak kè sote yo genyen.

Phil Elliott, yon jounalis pou Associated Press, di:

“Yo ale nan evenman sa yo. Yo plen boutik kote zòt ap vann kafe. Yo rete tann yon pil pandan dè zè pou yo rankontre ak kandida yo e poze yo kesyon ki konsène yo. ”

Depi dènye eleksyon prezidansyèl yo, peryòd tradisyonèl 3 a 4 mwa eleksyon primè ak Asanble Elektoral yo ap vinn pi kout paske eta yo òganize eleksyon yo pi bonè pou yo ka jwenn plis vizibilite e genyen plis pouvwa pou detèmine ki kandida k ap jwenn envestiti pati li. Gen de moun ki pwopoze pou tout eta yo fè eleksyon primè ak Caucus yo menm jou, tout ansanm.

Mark Rome se yon ekspè Syans Politik nan Georgetown University. Pou li: “pi gwo avantaj nan yon eleksyon primè nasyonal, se ke elektè yo, vòt tout moun toupatou nan nasyon pral konte nan chwa kandida alaprezidans yo. Sa t ap yon bon bagay… Move kote li, li t ap bay bay kandida ki ranmase plis lajan yo anpil avantaj, sitou sa ki te pi popilè nan kòmansman konpetisyon an. ”

Yon vòt pou yon kandida nan eleksyon primè ak caucus yo, se yon vòt pou delege ki prale nan konvansyon nasyonal pati politik li a---konvasyon ki fèt 2 mwa avan eleksyon jeneral la.

Kandida ki gen pi plis delege a va tounen resevwa nominasyon Pati li pou l ale nan eleksyon prezidansyèl novanm 2012 la ki va mennen l petèt nan palè a, Lamezon Blanch.

XS
SM
MD
LG