Accessibility links

Breaking News

Pewou Pèmèt yon Timoun 11 zan ke bòpè l te Vyole Fè Dilatasyon, apre Presyon Nasyonzini


FILE - A federal judge ruled against a law that would have closed Texas abortion facilities such as the Hilltop Women’s Reproductive Clinic in El Paso.

Yon timoun 11 an ki viktim yon vyòl te jwenn otorizasyon otorite Pewou yo pou pèmèt li fè dilatasyon pou jete timoun ke li tap pote a, sa ke otorite yo te dabò refize.

Pou piblik la, yo idantifye tifi a kòm "Mila," ke bòpè l t ap vyole depi plizyè lane, dapre yon rapò lapolis.

Nan koumansman mwa sa a, Mila - ki ansent 18 semèn - te jwenn refi nan yon lopital nan Loreto, nan rejyon Amazon nan, kote responsab lopital yo te refize fè avòtman an pou li.

Men eksperyans ke Mila a moutre aklè ke leta pa pwoteje jèn timoun yo anba abi seksyèl, se pawòl Susana Chavez, ki dirije òganizasyon feminis non-gouvènmantal PROMSEX.

Dapre chif ofisyèl yo, tifi nan laj 10 a 14 an ki fè pitit nan Pewou, te pran yon ogmantasyon 14% ane pase pou rive nan 1,625. Nan premye mwatye ane sa a, yo te anrejistre 14,500 atak seksyèl, kote 70% nan yo te enplike minè ki poko gen 17 an.

Nan Perou, avòtman legal sèlman si lavi manman an an danje.

XS
SM
MD
LG