Accessibility links

Breaking News

Gouvènman Ameriken an Fèmen depi 9 Jou – Solisyon an Sanble pa pou Demen


U.S. President Barack Obama speaks about the continuing government shutdown from the White House Briefing Room in Washington, October 8, 2013. REUTERS/Kevin Lamarque (UNITED STATES - Tags: POLITICS BUSINESS) - RTX1442U
U.S. President Barack Obama speaks about the continuing government shutdown from the White House Briefing Room in Washington, October 8, 2013. REUTERS/Kevin Lamarque (UNITED STATES - Tags: POLITICS BUSINESS) - RTX1442U
Ozetazini, fèmti gouvènman federal la rive sou 9èm jounen li e La Mezon Blanch ak lidè repibliken yo nan Kongrè a pa bay siyn ki ta montre yo pral antann yo sou yon solisyon ki ta pèmèt plis pase 500 mil anplwaye federal retounen nan travay.

Prezidan Barack Obama, ki bay yon konferans pou laprès sou sitiyasyon an nan mitan jounen madi 8 oktòb la nan La Mezon Blanch, fè konnen Ii pare pou l fè negosyasyon sou tout dosye, tankou dosye fiskal ak bidjetè a –san bliye kesyon re-ouvèti gouvènman an ak dosye plafon dèt federal la; men li pa sòti pou l fè sa pandan lidè repibliken yo kenbe yon menas pandye sou tèt pèp ameriken an.

Prezidan Obama di: "Maten an, mwen te gen okazyon pale ak Prezidan Chanm Depite a, John Boehner, e mwen di li sa m pa sispann di publikman, sètadi map kontan pale ak li e ak lòt repibliken yo sou nenpot ki bagay, pa sèlman sou kesyon mwen panse ki enpòtan, pa sèlman kesyon yo panse ki enpòtan. Men pou yon konvèsasyon, yon chita-pale, yon negosyasyon konsa rive fèt, fòk nou pa brake sou tèt pèp ameriken an menas pou n fèmen gouvènman an oubyen mennen peyi a nan yon dezas ekonomik."

Misye Obama bay konferans pou laprès sa a nan moman fèmti gouvènman an antre nan 2èm semèn li e alòske nan 8 jou -swa nan dat 17 oktòb 2013 a- Lèzetazini ap fin epuize otorite li genyen pou l fè depans si Kongrè a pa vote pou l leve plafon dèt peyi a –yon sitiyasyon ki kapab genyen konsekans grav sou ekonomi amerikèn nan e sou ekonomi mondyal la.

Prezidan ameriken an di: “Mwen pral kontinye kenbe espwa ke Kongrè a pa pral mete nou nan pozisyon sa a. Mwen panse, si pati konsène yo byen konprann konsekans yon sitiyasyon konsa kapab genyen, yo va fè tout sa k posib pou yo evite yon bagay konsa. Sitiyasyon sa a kreye yon klima kote moun pa konnen si wi ou non, nou pral kapab peyi dèt nou a-lè -yon bagay ki kapab genyen, alon tèm, konsekans grav sou ekonomi nou an e sou nouvo de vi nou. Se pa yon bagay nou te dwe menm ap debat nan yon konvèsasyon; se pa yon bagay pèsonn ta dwe itilize kòm kondisyon pou yo negosye.”

Prezidan Obama repete yon pozisyon li te pran menm anvan gouvènman an te fèmen nan dat premye oktòb pase a : li dakò pou l aksepte yon bidjè ki nan menm nivo ak bidjè ane fiskal 2013 la ki te sibi reduksyon nan kòmansman ane sa a; e daprè li, gen ase vwa nan tou lè 2 chanm kongrè a pou yon lejislasyon konsa pase, si lidè repibliken yo kite li pase o-vòt.

Misye Obama deklare: “Nou gen volonte pou nou adopte omwen yon bibjè a kou-tèm ki ta pèmèt gouvènman an relouvri ak nivo depans aktyèl yo... yon bidjè ki pa ta menm pèmèt nou ofri reparasyon pou rediksyon nou te oblije fè nan depans leta federal la.”

Aprè Prezidan Obama te bay konferans pou laprès la, Depite John Boehner, Prezidan Chanm dè Reprezantan an, te parèt devan jounalis yo pou li te bay vèsyon pa l tou sou sitiyasyon an. Misye Boehner di li desi anpil deske Prezidan Obama derefize negosye sou limit dèt federal la, oubyen sou yon lejislasyon konsènan depans gouvènman an. Li di se pa konsa sistèm politik ameriken dwe fonksyone.

Daprè lidè repibliken an nan Chanm Bas la, desizyon pati l la pran pou l itilize «negosyasyon sou limit dèt nasyonal la », se yon desizyon ki fè pati règ jwèt la, paske Lèzetazini pa kapab kontinye depanse lajan li pa genyen.

Depite Boehner di : "Nou pa kapab leve plafon dèt la san n pa fè yon bagay pou n rezoud pwoblèm ki fè nou kontinye ap prete lajan san rete, epi fè depans ki depase mwayen ekonomik nou. Lide kòmkwa nou dwe kontinye depanse lajan nou pa posede, epi lage chay dèt la sou do pitit nou ak pitit-pitit nou, se pa yon bòn ide."

Yon nouvo sondaj dopinyon montre majorite sitwayen ameriken yo lage blam nan sou do Repibliken yo pou fèmti gouvènman federal la, tandiske to popilarite Kongrè a anrejistre yon bès 5 pousan pandan 8 jou ki pase yo akoz sitiyasyon sa a.

Vrèmanvre, daprè rezilta yon sondaj Associated Press pibliye mèkredi 9 oktòb la, 62 pou san moun yo di se Republiken yo ki responsab sa kap pase la a, alòske anviwon mwatye ladan yo blame Demokrat yo ak Prezidan Obama.

Depatman Trezò ameriken an prevwa, disi 17 oktòb kap vini la a, gouvènman an pral epuize kapasite li genyen pou l prete lajan si Kongrè a pa aksepte ogmante plafon dèt la, ki rive aktyèlman nan nivo 16 trilyon 700 milya dola.
XS
SM
MD
LG