Accessibility links

Breaking News

Yon Tanpèt Nèj Danjre Frape Kòt Es Etazini


Capitol la deye yon ti lak ki tounen glas apre yon tanpet nej nan Washington, 17 Janvye 2022.
Capitol la deye yon ti lak ki tounen glas apre yon tanpet nej nan Washington, 17 Janvye 2022.

Yon tanpèt nèj danjre frape kòt ès Etazini ak gwo lanèj, loraj epi van Lendi. Meteyowolojis yo di plis pase yon pye nèj taka tonbe nan kèk rejyon eta Nouyok, Ohio, ak Pènsilvani Lendi maten.

Vil Nouyok pa pran anpil nèj limenm, fwa sa a. Men gen grèl ki poze menas pou otomobilis yo ak sitwayen nan eta Massachusetts, Connecticut ak Rhode Island. Kondisyon wout yo bay gwo kè sote tou.

Kamyon ki wetire nèj ak glas ki anpile sou wout yo tap travay di sou otowout yo anvan solèy te leve. Tanpèt la lakoz anpil sant kote moun ka pran vaksen COVID-19, oubyen resevwa tès pou wè si yo enfekte nan nòdès la te fèmen jodia.

XS
SM
MD
LG