Accessibility links

Breaking News

Tanpèt Twopikal Fiona Menase Pòtoriko


Imaj satelit NOAA montre Tanpet Twopikal Fiona nan Kakrayib la, Samdi 17 Sept. 2022.
Imaj satelit NOAA montre Tanpet Twopikal Fiona nan Kakrayib la, Samdi 17 Sept. 2022.

Meteyowolojis yo di gen anpil chans pou Tanpèt Twopikal Fiona tounen yon ouragan pandan lap pwoche bò kote Pòtoriko.

Move tan sa a menase pou'l lage 51 santimèt lapli sou zile a. Sitwayen yo ap eseye fè prepaprasyon pou posibilite pou ta gen lavalas, inodasyon ak blakawout.

Tanpèt la te sitye ak yon distans 215 kilomèt ak Sent Kwa Samdi, e li tap deplase nan direksyon wès la ak yon vitès 20 kilomèt alè.

Meteyo predi li pral pase bò kote Pòtoriko. Yo lanse avètisman pou di li taka gen pwisans yon ouragan lè li travèse zile Pòtoriko epi Repiblik Dominikèn.

XS
SM
MD
LG