Accessibility links

Breaking News

Nouyok Pral Egzije Anplwaye Sekte Prive yo Vaksinen Kont COVID-19


Yon moun soti nan yon otobis vaksinasyon ki fe pati yon klinik mobil nan Midtown, Manhattan, Nouyok, 6 Desanm 2021.

Majistra Nouyok la Bill de Blasio deklare tout konpayi prive yo pral oblije egzije anplwaye yo al pran vaksen kont COVID-19 la navan 27 Desanm.

Se pi gwo egzijans yon eta oubyen gran vil Ameriken jan pran jiskaprezan. De Blasio deklare lendi ke mezi a vize anpeche enfeksyon kowonaviris yo ogmante 17 wote pandan sezon fet la ak mwa gwo fredi yo. Li dekri’l tankou yon “atak prevantif”.

Le fini, nempot moun ki gen plis pase 12 zan ki vle manje andedan yon restoran, frekante yon jimnaz oubyen al gade yon spektak pral oblije pwouve ke yo deja resevwa tou le 2 doz vaksen COVID-19 la.

Timoun ki gen ant 5 ak 11 zan yomenm, pral oblije pwouve yo pran omwens yon piki.

Majitra a di li atann ni aske nouvo regleman sa a va rete ann aplikasyon menm si moun eseye defye’l devan tribinal.

XS
SM
MD
LG