Accessibility links

Breaking News

Nichols: Etazini Kwè Wòl Premye Minis Ayiti se Prepare Eleksyon pa 'Pèpetye Tèt li Sou Pouvwa a'


US Representative Brian Nichols, Dr Ariel Henry, Economist Frizt Jean, Ex Senator Stevens Benoit

Nan yon konvèsasyon ak jounalis ki fè repòtaj sou Ayiti, Sekretè d'Eta Adjwen Etazini pou Zafè Emisfè Oksidantal yo fè konnen gouvènman Ameriken an kwè wòl Premye Minis Ayisyen Ariel Henry se "prepare pi vit posib, kondisyon pou eleksyon" pa "pèpetye tèt li sou pouvwa a". Nichols fè deklarasyon an pou reponn kestyon yon jounalis poze pou mande poukisa Etazini kontinye apiye Henry kòm dirijan peyi d'Ayiti nan moman kote sityasyon peyi a pral de mal an pi chak jou.

Nichols di nan konvèsasyon ak rankont li te genyen ak premye minis la " Henry di se konsa li wè wol li (tou)."

Lèzetazini kwè se Ayisyen ki dwe jwenn yon solisyon pou pwoblèm peyi a. Sekretè a reitere ke Ameriken kwè yon solisyon laj ki gen patisipasyon tout kouch sosyete a "esansyèl pou pèmèt Ayiti fè pwogrè."

Nichols pale ak jounalis yo kèk hè'd tan apre patisipasyon li nan yon rankont ak patnè entènasyonal Ayiti, kote Etazini anonse yon asistans siplemantè $48 milyon pou ede Ayiti jere ensekirite a. Asistans sa a gen ladann 60 machin, 8 antrenè kap vinn fè fòmasyon espesyalize pou inite Polis Nasyonal Ayiti (PNH), ekipman epi 14 ekspè nan domèn operasyon anti-gang ak anti-vyolans. Se Biwo Entènasyonal Narkotik ak Ranfòsman Lwa ki pral jere asistans sa a.

Sekretè a presize ke lwa peyi Etazini entèdi gouvènman an sèvi ak lajan peyi a pou achte ni zam ni minisyon pou peyi etranje. Sepandan, li di Depatman Komès Ameriken an kapab apwouve lavant zam ak minisyon si Ayiti fè demann nan.

Ensekirite

Dapre Nichols, pi gwo kè sote kominote entènasyonal la pa rapò ak Ayiti se ensekirite a. "Preokipasyon nimewo 1 yo eksprime pandan rankont la sete ensekirite," Nichols di. Li ajoute ke Etazini rekonesan deske ensekirite a anpeche eleksyon dewoule komsadwa. Lè jounalis yo mande poukisa Etazini ap kontinye bay asistans pou jere ensekirite a aloske sityasyon an vinn pi mal malgre asistans ki te bay anvan sa, Nichols reponn: " ensekirite a prekèr depi kèk tan. Mwen pata di li pi mal, men ta di li varye."

Apre plizyè lot kestyon sou efikasite asistans Etazini ap bay Ayiti pou kontrekare ensekirite a Nichols te admèt: " sityasyon ensekirite a pa bon, mwen dako sou sa." Men li di ke "se pa yon sityasyon ki devlope (sanzatann)nan yon jounen" e ke "fok nou bay pèp Ayisyen an resous li bezwen pou fè pwogrè.

Migrasyon

Jounalis yo mande Nichols poukisa Etazini ap depote migran Ayisyen pa bann e pa pakèt aloske li konnen sityasyon Ayiti malouk.

"Fok nou aplike lwa peyi a anski konsène migrasyon iregilye men gen bagay nap fè tou," Nichols deklare. Li souliyen pwogram reyinifikasyon familyal Etazini mete an plas pou Ayiti kote sitwayen Ameriken ak rezidan legal kapab voye chache fanmi yo ann Ayiti. Li mansyone tou dispozisyon plis viza H2a ak H2b ki pèmèt Ayisyen ann Ayiti aplike pou viza pou vinn travay Ozetazini.

"Nap eseye jere migrasyon nan nivo emisferik la," Nichols di, "nap travay pou amelyore kondisyon lavi nan peyi a, se yon travay ki difisil e li pran tan men nou pral kontinye travay sou sa pou asire nou atenn objektif nou e akonpli sa nou vle akonpli."

Eske Eleksyon Pral Fèt Vre?

Jounalis yo mande sekretè adjwen an tou si vreman vre Etazini kwè ap gen eleksyon ann Ayiti e konbyen tan li dako pou'l tann pou sa fèt?

"Mwen kwè sa nap fè se nap kite Ayisyen deside pwop avni yo. Nap fè bagay yo yon fason diferan fwa sa a, konpare ak sa kominote entènasyonal la te konn fè nan le pase," Nichols reponn.

"Si nou pa gen pasyans pou kite Ayisyen deside pwop avni yo nou pap janm soti nan sèk (visye sa a) kote kominote entènasyonal la toujou ap entèveni. Nou paka anik tounen al refè bagay yo jan yo te konn fèt anvan!" Nichols deklare.

XS
SM
MD
LG