Accessibility links

Breaking News

Moun Bucha Rakonte Jounalis RFE/RL Orè yo Viv Anba Men Solda Ris yo


Ira Gavriluk kenbe chat li pandan lap mache bo kote kadav mari li, fre l ak yon lot neg ke yo touye devan kay li nan Bucha, yon banlye Kyrev, Ikren, Lendi 4 Avril 2022.
Ira Gavriluk kenbe chat li pandan lap mache bo kote kadav mari li, fre l ak yon lot neg ke yo touye devan kay li nan Bucha, yon banlye Kyrev, Ikren, Lendi 4 Avril 2022.

Jounalis Radyo Ewop Lib ak Radio Libete Levko Stek ale nan vil Bucha, nan Ikren kote otorite Ikrenyen yo di Twoup Ris yo masake e toupizi yon paket sivil. RFE/RL patka verifye tout sa moun yo rakonte jounalis la. Men sa misye konstate lè li rive nan vil la.

Jounalis RFE/RL Levko Stek: "Nou ka we kadav nan mitan lari. Eske gen anpil nan Bucha?"

Yon sitwayen ki rele Ihor reponn wi - sou riyèl Ivan Ranko, moun komanse antere kadav yo nan lakou. Se premye fwa map vin la a pou fè konsta.

Jounalis: Kijan ou santi'w?

Ihor: "Kisa ou ka santi? Orè."

Jounalis: "Mwen nan ri Yablunska nan Bucha. Lè wen rive isit 2 Avril mwen te wè plizyè douzèn sivil ki mouri nan lari. Yo te tou pre youn ak lot pa pliske 100 mèt apa. Mwen te gen okazyon pale ak yon sitwayen ki abite sou ri sa a ki te wè deplwaman twoup Ris yo. Malerezman li pat vle nou filme l -- men li di'm yon solda Ris tire yon manm fanmi ni. Li kwè sete yon sniper e ke yo touye'l ekspre. Gen plizye moun ki mouri konsa nan vil la. "

"Misye sa pat vle bay non ni, li di 5 Mas sniper a rive.

Moun Bucha: "Yon sniper touye bo fiss mwen nan lari anvan kouvre fe a te tanmen bo kote baryè a. Li touye tout moun ki parèt bo isit la. "

Jounalis: "Tout moun nan lari? "

Moun Bucha: "M'pa konnen vreman. Te gen kout zam - mwen pat soti gade. "

Jounalis: Oleksandr di li vinn la a 27 Fevriye.

Oleksandr: "Moun te kache nan bilding sa a. Te gen 6 gason ak 4 fanm. Yo touye 3 sou 6 gason. "

Jounalis: Kijan?

Oleksandr: "Premye jou a yo tire Yevhen nan lari sak konnen poukisa. Pesonn pa konnen. Jou apre a yo tire Leonid. Nan maten li te montre yo dokiman epi di li rete isit la. Yo tire'l apre li vire do'l. Yo touye 3em nèg la lè yo te sou. Yo mande'l ba yo telefon yo, li pote yo e yo tire'l epi voye yon grenad sou li. Yo antere'l an moso san tet li. Terib. Frè mwen mouri 5 Mas èe 5 hè pandan li tapral nan yon sousol. Yo antre l lot bo a. "

Jounalis: Sanble se pa sèl ka konsa.

Oleksandr: Yo touye moun sistematikman. Yon sniper vante pou di li touye 2 moun li wè nan fenèt la. Li tire yo apre li wè yo nan bilding sa a. Se pat yon aksidan ni pou rezon militè. Sete yon egzekisyon sivil. Yo tap touye nou. Lot bo a gen moun yo tire ak men yo mare dèyè do yo. Se asasina.

Viktor (Moun Bucha): "Mwen wè 3 moun yo tire nan tèt. Ou te ka wè blesi a."

Jounalis: Kimoun sa yo?

Viktor: "Mwen pa konnen - yon granmoun fanm. Te gen yon nèg nan lakou vwazen men. Mwen pa gade de pre. Yon lot te nan bilding nan. Mwen wè yon twou nan fwon li. Sa rive semèn pase a. Yo te konn aji nomalman men nan 4 ou 5 jou ki pase yo - mwen te ka tande yap tire. Te gen yon sèl kout zam epi apre sa yon pakèt kout zam toupatou. Men rezilta a. Kadav nan lari. "

XS
SM
MD
LG