Accessibility links

Breaking News

Sitiyasyon Lapè ak Sekirite ann Ayiti avèk prezans MINUJUSTH nan peyi a


Jean-Pierre Lacroix, Sou-Sekretè Jeneral l'ONU pou Operasyon Mentyen-Lapè. (Foto: Reuters, 27 novanm 2017).

3 avril 2018

Lapè ak Sekirite:

Nasyon Zini deja kòmanse fè preparasyon pou yon prezans ann Ayiti aprè depa fòs mentyen-lapè a, daprè sa yon otorite l’ONU wo-plase deklare nan jounen madi 3 avril 2018 la. Li ensiste pou l di gen anpil rezon pou yon moun optimis deske pwogrè peyi a reyalize sou wout stabilite a se pwogrè ki pèmanan kounye la a; pa gen fè bak.

Sou-Sekretè Jeneral pou Operasyon Mentyen Lapè yo, Jean-Pierre Lacroix, di devan Konsèy Sekirite a:

<<Nan moman priyorite nou tout ansanm ta dwe rete nesesite pou n bay bon rezilta, nou kòmanse fè preparasyon pou yon tranzisyon ki debouche sou yon prezans san fòs mentyen-lapè, ki baze sou leson nou aprann ann Ayiti e nan lòt kontèks.>>

Misye Lacroix ajoute:

<< Nan mwa k ap vin la yo, biwo li pral prezante yon evalyasyon pwogrè yo pou pèmèt 15 manm Konsèy la pran desizyon byen enfòme sou rediksyon ak retrè evantyèl Misyon l’ONU pou Kore Lajistis ann Ayiti a (MINUJUSTH).

MINUJUSTH –ke l’ONU te enstale nan mwa doktòb ane pase a- vin ranplase Misyon l’ONU pou Stabilizasyon an, ki te opere nan ti peyi ensilè sa a pandan 13 tan.

MINUJUSTH –ki pi piti lontan pase misyon ki te la anvan l nan e ki te genyen yon efektif plis ke 4 mil sòlda ak polisye- ap ede Ayiti devlope polis nasyonal li a plis toujou, ranfòse eta-de-dwa nan enstitisyon li yo, epi ankouraje e pwoteje respè pou dwamoun.

Avèk espwa ke Konsèy Sekirite a pral renouvle MINUJUSTH, ki gen yon manda inisyal kap ekspire le 15 avril 2018, Misye Lacroix deklare Nasyon Zini dispoze garanti ke MINUJUSTSH se denyè fòs prezans mentyen-lapè lap voye ann Ayiti.

Mwa pase a, l’ONU te pibliye yon evalyasyon stratejik travay MINUJUSTH, ki te gen laden n, antwòt, 11 objektif pou yon tranzisyon a ladous ki Mennen nan yon prezans pasifik yon fòs ki pa mele nan operasyon mentyen lapè nan fen dènye trimès ane 2019. Sou pwen sa a, Misye Lacrois deklare:

“Ayiti reyalize gwo pwogrè sou wout kap debouche sou reyalizasyon yon stabilite politik ak sekirite relative ke lap benefisye jounen jodi a; sepandan, ensètitid pèsistan kontinye plane sou ekonomi peyi a, sa ki ka debouche sou esklizyon sosyal, tou espesyalman pou jenny o, ak sila yokipi vilnerab yo, menm jan sa ka minen pwogrè ki fèt la. “

Nan mitan mwad mas la, Misye Lacroix te vizite Ayiti pou la premye fwa depi li te monte nan pòs la sa gen yon lane. Li declare MINUJUSTH ap opere a plen randman pandan lap travay aktiveman pou l egzekite manda li.

Pa egzanp, Misyon an rive re-lokalize 135 ofisye-polis nan Polis Nasyonal Ayiti a (PNH), nan chak nan 10 depatman jewografik peyi a, e se avèk anpil devouman li dispoze pote konkou l nan efò pou elimine prizon prevantif pwolonje a avèk prizon ki chaje depase limit gras ak yon sipèvisyon sou le teren.

Daprè Misye Lacroix toujou, feblès eta-de-dwa nan enstitisyon yo kontinye poze anpil defi pou respè dwamoun tandiske sa ankouraje yon kilti enpinite; li atire atansyon sou le fèt ke pami priyorite nan priyorite nan domèn sa a, genyen nesesite pou ranfòse enstitisyon kap travay pou fè respekte dwamoun nan peyi a.

Pandan Misye Lacroix rekonèt ke relasyon ant Misyon Lapè l’ONU an ak gouvènman ayisyen an te kapab pi soup toujou, li byen akeyi dènye anons an dat Prezidan peyi a, Jovenel Moise, te fè sou priyotie li genyen pou l fè refòm –pami priyorite sa yo genyen ranfòsman sistèm jistis la, ak polis nasyonal la, lit kont enpinite, ak anprizonnman pwolonje anvan pwosè, lit pou konbat koripsyon epi evite koripsyon, etablisman Konsèy Elektoral Pèmanan an, plis lansman yon dyalòg nasyonal.

XS
SM
MD
LG