Accessibility links

Breaking News

Dyaloge ak Etazini: Reskape Ayisyen yo Plenyen Pou Mank Kowòdinasyon nan Distribisyon Asistans la


Pandan emisyon 3 Fevriye a plizyè sinistre nan Site Solèy plenyen pou di yo pa jwenn manje ak èd yo bezwen apre tranbleman'd tè a. Envite nou yo Dr. Jean Claude Degranges, Dr. Yves Renaud ak sikològ Maude Silver te bay konsèy pou moun ki sòti vivan nan katastwòf la.

Patisipan yo te pale ak envite nou yo depi plas Libète an fas Komisarya a nan Site Solèy.

Tout patisipan yo san eksepsyon di yo pa satisfè ditou-ditou ak fason otorite ayisyen yo ap jere kriz la...sitou mank kowòdinasyon nan distribisyon èd alimantè a nan Site Solèy.
Plizyè reskape rakonte tray y'ap pase depi tranbleman'd tè a ki touye dè santèn milye moun e kite dè milye lòt san kay pou yo rete.

Sinistre yo fè konnen tou yo deprime, twomatize. Yo di yo komanse ap fè fas ak yon seri sentòm tankou latranblad, anksyete ak lapèrèz.

Men konsèy ekspè yo bay pou ede moun ki siviv tranblemann'tè a:

Sikolog Maude Silver
Sentòm moun yo santi yo nòmal, sa fè pati pwosesis kò a pou'l geri tèt li apre yon gwo chòk.
- Veye timoun yo de prè. Tinedjè bezwen afeksyon, yon moun pou pale avèk yo.
- Timoun piti bezwen anpil afeksyon tou, e veye yo etwatman pou sentòm tankou depresyon.
-Dyalòg - sètadi pale ak moun pou eksplike kijan ou santi'w - sa kapab ede'w remonte moral ou-Sonje gen anpil moun ki mobilize pou pote sekou, ba'w yon kout-men, sipò moral.

Dr. Jean Claude Degranges

-Fòk ta gen pi bon kowòdinasyon ant sant distribisyon èd yo
-Otorite yo dwe distribye plis tant
-Pran prekosyon, bwè dlo ki pwòp
-Fè atansyon pou enfeksyon respiratwa ak maladi tankou malarya, grip epi dyare
-Leta dwe tabli yon biwo rekonstriksyon, reyabilitasyon
-Leta fèb donk fòk moun ta òganize yo, chwazi lidè ki ka pale pou yo nan lespri konbit, solidarite pou òganize distribisyon manje a.

Dr. Yves Renaud

-Ta gen yon sistèm pou ede pakèt jèn jan ki kokobe - ki pèdi pye ak men nan tranblemann'tè a. Yo bezwen chèz woulant, pwotèz epi reyabilitasyon pou ede yo fè fas nouvo reayalite sa a.
-Leta ta dwe distribye kat elektronik bay moun yo - e yo ta sèvi ak kat sa a pou chache èd. Se ta yon bon fason pou kontwole moun kap eseye volè manje oubyen pran plis pase kantite yo ta supoze pran.

Klike sou ralonj ki anlè e adwat paj web la pou koute dènye pwogram Lib Tribin VOA.


XS
SM
MD
LG