Accessibility links

Breaking News

Ayiti:Anbasad Amerikèn Eksplike Pwosesis Evakyasyon Moun ki Akonpye yon Timoun Ameriken


Daprè yon nòt pou laprès ki soti nan Depatman deta ameriken, Etazini kontinyeap travay san rete ann etwat kolaborasyon ak gouvènman ayisyen an e ak Nasyonzinipou fè fas ak bezwen imanitè ijan yo e retabli enfrastrikti ki enpòtan.


· Kounye a, Anbasad amerikèn nan Pòtoprens an mezi pou l evakye sitwayen ameriken sèlman, eksepte nan sikonstans nou pral site yo :

· Lè timoun ki sitwayen ameriken ap vwayaje Ozetazini avèk yon adilt ki akonpaye li, adilt sa a pa oblije yon sitwayen ameriken.Li pi bon si moun sa a ta yon paran timoun nan, osinon yon manm fanmi li.

· Se yon sèl adilt yap pèmèt akonpaye yon timoun ki sitwayen ameriken kap vwayaje Ozetazini e adilt sa a pa oblije yon sitwayen ameriken.

· Si gen dezoutwa timoun ki sitwayen ameriken nan yon menm fanmi, se toujou yon sèl moun yap pèmèt akonpaye yo Ozetazini e moun sa a pa oblije yon sitwayen ameriken.

· Sonje, paran timoun ki sitwayen ameriken an oblije bay moun kap akonpaye timoun nan yon papye ki di yo otorize li vwayaje avèk timoun nan.

· Sonje tou, paran timoun nan dwe dakò pou yo remèt gouvènman ameriken an lajan tikè pou ni timoun nan ni moun kap akonpaye l la.

Nou konnen byen pakèt pèt trajik anpil fanmi ayisyen sibi.

Etazini pran angajman pou l ede rebati Ayiti e ede peyi a rekanpe sou 2 pye l.

Klike sou lyen ki anlè atik la pou w koute nòt pou laprès sila a.

XS
SM
MD
LG