Accessibility links

Breaking News

Gouvènè Massachusetts la deklare eta dijans akoz pakèt migran ki ap rantre pou chèche abri


USA-POLITICS/

BOSTON (AP) — Gouvènè eta Massachusetts Maura Healey deklare yon eta dijans Madi, akoz yon foul migran k ap chèche abri nan yon moman kote pri lojman yo kontinye ap monte.

Healey di gen prèske 5,600 fanmi oswa plis pase 20,000 moun – anpil nan yo se migran – k ap viv kounye a nan abri leta yo.

Sa a gen yon lane, te gen jiska 3,100 fanmi nan abri yo, kidonk gen yon ogmantasyon apeprè 80%.

Healey di ke li ap mande èd federal, ki gen ladan otorizasyon travay byen vit pou migran, yon fason pou moun ki fèk vini yo jwenn travay pi vit posib.

Antanke eta ki di tout moun dwe jwenn abri, Massachusetts gen obligasyon legal pou bay fanmi ki kalifye yo abri.

XS
SM
MD
LG