Accessibility links

Breaking News

Ayisyen Pa Elijib pou Viza Lotri a


lottery visa
lottery visa

Ayisyen pa elijib pou Viza Lotri Etazini ap fè a. Enskripsyon pou pwogram nan, ki rele DV-2024, kòmanse apati jodi 5 Oktòb la pou rive 8 Novanm 2022. Lap mete a la dispozisyon moun 55,000 kat rezidans pèmanan pou moun ki genyen lotri a. Kòm bonis, moun sa yo ap kapab vin sitwayen Ameriken apre 5 lane.

Depatman d Eta fè konnen rezon ki fè Ayisyen pa elijib pou Viza Lotri a se paske gen plis pase 50,000 Ayisyen ki imigre Ozetazini pandan 5 ane ki pase yo.

Pwogram sila a ke Depatman d Eta jere vize gen plis divèsite pami imigran yo - kivledi li fèt pou moun kap viv nan peyi kote pa gan anpil sitwayen ki vle vinn viv Ozetazini.

Pwogram sila a gratis. Li pa mande moun depanse okenn lajan pou aplike pou li.

Moun ki seleksyone yo dwe reponn yon seri kritè presi pou kalifye. Seleksyon an fèt o aza - se yon òdinatè ki chwazi gayan yo.

Pou DV-2024 la, moun ki soti nan peyi sa yo pa elijib paske gen plis pase 50,000 sitwayen peyi sa yo ki deja imigre Ozetazini pandan ane ki pase yo:

Bangladesh, Brezil, Kanada, Lachin (Hong Kong ladann) Kolonbi, Repiblik Dominikèn, Salvado, Ayiti, Ondiras, End, Jamayik, Meksik, Nijerya, Pakistan, Filipin, Repiblik Kore (Kore di Sid), Wayom Ini (eksepte Irland di No) ak teritwa li yo, Venezyela ak Vyetnam.

Sitwayen Macau epi Taiwan eljib pou Viza Lotri a yomenm.

Gen 2 lòt fason yon moun ki pa yon natif natal peyi ki pa gen anpil moun ki imigre Ozetazini yo kapab kalifye pou Viza Lotri a:

Si mari w oubyen madanm ou soti nan youn nan peyi ki elijib yo. Nan ka sa a ou kapab reklame peyi natal epouz ou - si non tou le 2 sou demann lan. Si Depatman d Eta deside nou elijib, nou ka jwenn viza pou vinn viv Ozetazini ansanm.

Lòt la se si ou se moun yon peyi ki PA elijib pou Viza Lotri a men paran w pat pran nesans nan peyi sa a oswa yo patap viv nan peyi sa a le ou te pran nesans. Si ou ka reponn wi a kestyon sa a ou kapab reklame peyi kote youn nan paran w te pran nesans si peyi sa a elijib pou pwogram DV-2024 la.

Nap raple tout moun ki aplike pou Viza Lotri a dwe reponn kritè edikasyon ak eksperyans travay la.

Fòk ou omwens fè etid nan lise oubyen ekivalan an, (setadi fok ou te fè lekol primè ak segondè)

Pou eksperyans travay la, fòk ou gen omwens 2 zan eksperyans travay pandan 5 an ki pase yo, nan yon pwofesyon ki mande omwens 2 zan fòmasyon oubyen eksperyans pou w fè'l.

Depatman d Eta a va sèvi ak baz done O*Net Online Depatman Travay la pou detèrmine si eksperyans travay ou kalifye.


Depatman d Eta di PA APLIKE SI OU PA REPONN KONDISYON SA YO.

Pou aplike ou ka ranpli yon aplikasyon elektwonik nan dvprogram.state.gov and midi EDT (GMT-4) 5 Oktòb 2022 ak midi EST (GMT-5) 8 Novanm 2022.

Pa aplike plis pase yon fwa - sinon wap diskalifye. E pa rete tann jis dènye semèn nan, san kwa ou ka paka branche sou sit la.

XS
SM
MD
LG