Accessibility links

Breaking News

PAHO Eksprime Kè Sote pou Polio Pa Poze Pwoblèm pou Ayiti


Foto Achiv: Yon tibebe resevwa yon vaksen oral kont maladi polio nan Lilongwe, Malawi, 20 Mas 2022.
Foto Achiv: Yon tibebe resevwa yon vaksen oral kont maladi polio nan Lilongwe, Malawi, 20 Mas 2022.

PAHO - Oganizasyon Panameriken Lasante deklare Brezil, Repiblik Dominiken, Ayiti ak Pewou gen gwo risk pou polyo poze yon pwoblem sante piblik akoz to vaksinasyon an bese anpil pandan pandemi kowonaviris la. PAHO di ke rezilta a se ke popilasyon an pa pwoteje kont maladi sa a.

Dapre done PAHO pibliye vaksinasyon kont polyo bese pa 79% - ki se nivo pi ba yo janm anrejistre depi ane 1994.

Pi bonè mwa sa a, gouvènè eta Nouyok la, Kathy Hochul te deklare yon ijans pou akselere jefo eta a ap fe pou vaksinen sitwayen yo kont polyo, apre yo te detekte li nan echantiyon dlo nan 3 awondisman. Yo anrejistre nouvo ka polyo tou nan vil Lond ak Jeruzalem.

Direktris PAHO a, Carissa Etienne di moun dwe konprann klèman ke Polio se pa yon maladi ou ka trete. Prevansyon se sèl opsyon nou genyen. E sèl fason pou anpeche moun trape maladi sa a se vaksinasyon.

Polyo kapab koze paralizi pemanan nan kèk ka, men doktè kapab anpeche moun trape li, gras ak yon vaksen ki te vin disponib pou premye fwa an 1955. Malgre pa gen tretman pou li, 3 doz piki a anpeche moun trape maladi a a 100% efikasite.

Etienne di Ajantin, Bahamas, Ekwate, Panama, Suriname ak Venezyela an danje tou e ke prèske tout kontinan Amerik di sid la gen yon to vaksinasyon ki mwenske 80%.

Pa gen oken ka polyo konfime nan Amerik Latin nan ni nan Karayib la men PAHO lanse avètisman bay tout peyi yo pou yo ranfose siveyans yo epi deplwaye jefo pou vaksinen moun ki poko vaksinen yo.

XS
SM
MD
LG