Accessibility links

Breaking News

Kantite Ameriken ki Aplike pou Benefis Chomaj Diminye


FILE - Ecuadorian immigrant Neptali Chiluisa shows the app that he uses for reporting his location to Immigration authorities, during an interview Oct. 21, 2021, in New York.
FILE - Ecuadorian immigrant Neptali Chiluisa shows the app that he uses for reporting his location to Immigration authorities, during an interview Oct. 21, 2021, in New York.

Kantite ameriken ki te aplike pou benefis chomaj semèn pase diminye pandan ke afè voye moun al chita lakay yo a kontinye ap bese nan yon mache travay ki rebondi avek fòs.

Aplikasyon benefis chomaj gen yon rediksyon 15,000 pou l rive 214,000 pou semèn ki fini 12 Mas la, yon bès konpare ak chif semèn anvan an ki te 229,000 dapre sa depatman travay rapòte jedi a . Kantite Moun ki aplike premye fwa pou asistans chomaj jeneralman ale selon kantite moun travay yo voye chita lakay yo .

Mwayenn pou asistans chomaj nan 4 semèn, ki konpanse pou enstabilite chak semèn nan bese rive nan 223,000 konpare ak kantite li te ye semèn anvan an ki sete 231, 750.

An total 1, 419 milyon ameriken – yon ti chif ke peyi-a pa wè depi 50 tan, tap kolekte benefis chomaj nan semèn ki te fini 5 Mas la --- yon bès 71,000 konpare ak semèn anvan sa a.

Nan komansman mwa sa a, gouvenman an te rapòte ke antrepriz yo te ajoute yon gwo kantite 678,000 djòb nan mwa fevriye pase, pi gran total pa mwa depi mwa Juyè ane pase. Nivo chomaj la bese nan 3,8%, soti nan 4% li te ye nan mwa janvye a, sa ki prolonje yon gwo bès k-ap fèt nan chomaj la ki rive nan nivo ki pi ba depi anvan pandemic an te pete sa gen 2 zan.

XS
SM
MD
LG