Accessibility links

Breaking News

Meksik Denonse Eksplwatasyon Patrimwàn Atistik Li


FILE - Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador speaks during a press conference at the Palacio Nacional, in Mexico City, Jan. 17, 2022. On Feb. 7, 2022, Lopez Obrador denounced an upcoming auction of pre-Hispanic artifacts in France. (Handout photo
FILE - Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador speaks during a press conference at the Palacio Nacional, in Mexico City, Jan. 17, 2022. On Feb. 7, 2022, Lopez Obrador denounced an upcoming auction of pre-Hispanic artifacts in France. (Handout photo

Prezidan meksiken en, Andrės Manuel López Obrador, ki t ap pale nan jounen lendi 7 fevriye a, deklare mezon fransez ki la pou fѐ vantozanchѐ yo, depase lѐbòn avѐk vant kk pyes atizanal ki remonte jous nan epòk pre-istorik la.

Daprѐ Prezidan López Obrador, kѐk nan mezon vantozanchѐ sa yo jwenn mwayen ale jiska voye bay Enstiti Nasyonal Akeyolojik ak Istwa Meksik la (ENAH) kѐk foto ki montre vestij ak relik atizanal ki la depi plizyѐ milenѐ; yo mande ѐske pwodui atistik e atizanal sa yo reyѐl dekwa pou yo kapab vann yo pou plis kòb. López Obrador ajoute li pase lòd pou ENAH, ki anba lobedyans leta federal meksiken an, sispann reponn demand sa yo.

“Òganizasyon k ap fѐ vantozanchѐ ak pyѐs da sa yo tѐlman odasye, yo jwenn mwayen yo kontakte Enstiti Nasyonal Akeyoloji ak Istwa a; yo voye foto ba li pou mande ѐske pyѐs yo otantik oubyen fo. >>

Lidѐ meksiken an lanse yon kritik tou sou gouvѐnman fransѐ a ki, daprѐ li, pa fѐ anyen nan ane ki fѐk pase yo pou mete yon fren nan pratik sa yo. Pou López Obrador, Lafrans ta dwe aji yon ti kras plis nan sans Itali aji ap aji a, Itali ki pran dispozyon non sѐlman pou l idantiyye pyѐsda ansyen yo, men tou pou l retounen yo bay Meksik. Prezidan meksiken an bay opinyon l sou sa:

“ Se trѐ regretab sa, pou gouvѐnman fransѐ a poko pase yon grenn lejislasyon sou afѐ sa a. Se menm sitiyasyon an an Itali ki, kanmѐm, pase alaksyon kont sa. Nou pral poze pwoblѐm sa a nan nivo entѐnasyonal. Nou deja rive mete men sou anpil pyѐs atistik e se trѐzenpòtan. Pa egzanp, Lѐzetazini ak Itali voye anpil pyѐs ban nou.”

Ane pase a Meksik te echwe nan tantativ li t ap fѐ pou l te bloke divѐs vantozanchѐ; pami yo te gen youn kote ekspozisyon an t ap dewoule nan Mezon-Dar Christie de Paris e li te gen ladan l kѐk eskilti ak pyѐs atizanal pre-istorik.

Vantozanchѐ ki fѐt a Pari yo gen ladan yo sitou pyѐsda endijѐn ki deja sou mache a, e majorite pyѐs sa yo fѐ pati kek koleksyon espesyalis ewopeyen te achte Ozetazini vѐ ane 1970. Sa vle di tranzaksyon sa yo te fѐt anvan Meksik te pase yon lwa ki entѐdi komѐs ak ekspòtasyon pwodui atizanal akeyolojik e kiltirѐl ki enpòtan, yon lwa peyi a te adopte an 1972.

XS
SM
MD
LG