Accessibility links

Breaking News

Etazini Pral Teste Rezidans Siveye pou Imigran Olye Detansyon


Migran kap chache azil Ozetazini - Venezyelyen pou pi fo, kanpe tou pre frontye a pandan yap tann gad frontye Etazini, nan Yuma, Arizona, 23 Janvye 2022.
Migran kap chache azil Ozetazini - Venezyelyen pou pi fo, kanpe tou pre frontye a pandan yap tann gad frontye Etazini, nan Yuma, Arizona, 23 Janvye 2022.

Administrasyon Biden nan pral mete plizye santen migran ke li arete sou frontye Etazini-Meksik la an rezidans siveye pandan semen kap vinn la yo, nan moman lap chache alternatif pi bon mache pou detansyon imigran yo. Se sa yon anons lejislate yo ak yon responsab Depatman Sekirite Nasyonal la (Department of Homeland Security) fe konnen.

Pwoje ese a, ki pral dire 120 jou, pral lanse nan vil Houston ak Baltimore. Gen ant 100 ak 200 adilt selibate kap enskri nan chak vil, dapre avetisman an, ke Ajans Imigrasyon ak Ranfosman la Dwann Etazini (ICE) pibliye, e ke Reuters te gen okazyon we.

Swadizan pwoje ese "kouvrefe lakay"la pral koute ant $6-8 dola pa jou pou chak moun ki enskri ladann - ki se bokou mwens pase $142 dola detansyon imigrasyon koute.

Moun ki abone yo pral oblije rete lakay yo ant 8he nan aswe ak 8 he di maten, men ap gen eksepsyon pou djob, si moun sa a gen otorizasyon travay oubyen pou sikonstans ekstraodine.

Altenatif ki deja egziste pou detansyon, tankou brasle nan pye, epi tchek telefon mande pou imigranyo notifye moun kap jere ka yo si yo kite eta kote yo abite oubyen si yap vwayaje, men li pa egzije pou yo rete lakay yo, dapre yon responsab DHS.

Prezidan Ameriken Joe Biden, yon Demokrat, semante pou'l adopte yon apwoch pi imen ak politik imigrasyon li - konpare ak Repibliken Donald Trump. Pandan li tap mennen kanpay, Biden te pwomet pou'l femen sant detansyon ki pou pwofi yo, men sa poko fet.

Pwogram kouvrefe lakay la taka fe fas ak anpil kritik bo kote moun ki vle yon politik imigrasyon seve. Yo ka plenyen kom kwa politik sa a two leje. Militan pwo-imigran yo bo kote pa yo ka plenyen deske li pi seve pase alternatif ki deja egziste yo. Gen yon militan ki deklare sou Twitter ke plan sa a se yon "e-detansyon masiv - apre rezo nouvel Axios te bay detay sou plan an.

Nouvel sou plan sa a vini nan moman kote kantite moun yap arete sou frontye Etazini ak Meksik ogmante pou depase reko yo. Malgre pi fo migran yo trape sou frontye a depote rapidman dapre yon lwa Ameriken ki gen rapo ak pandemi COVID la, gen plizye milye lot ki jwenn pemisyon antre Ozetazini pou mande azil.

Administrasyon Biden nan gen entansyon mande Kongre a lajan pou lojman pou 400,000 migran ane sa a nan kote ki reprezante yon alternativ ak detansyon - e ladann taka genyen inisyativ kouvrefe lakay la ansanm ak lot pwogram ki deja egziste, yon responsab DHS di. Kantite migran ki patisipe nan pwogram sa yo taka pi wo paske se selman met kay la ki gen pou abone.

Gen apepre 164,000 pwogram detansyon alternativ, dapre ICE, kivledi chif la apepre double apre Biden monte sou pouvwa a.

XS
SM
MD
LG