Accessibility links

Breaking News

Yon Tanpèt Fè Gwo Dega ak Anpil Viktim nan Pakistan


Yon Tanpèt Fè Gwo Dega ak Anpil Viktim nan Pakistan

Nan Pakistan moun ki resi chape anba yon inondansyon ki frape peyi a kòm rezilta yon tip tanpèt yo rele Mansoon, kontinye ap chache mwayen lendi 2 out 2010 la pou yo pwoteje tèt yo nan yon peyi ki te deja ranpli ak refijye ou moun deplase.

Mansoon sa a pwovoke inondasyon ki pi tèrib nan tout istwa peyi a.

Dimanch 1e out la, chif yo te bay kantite moun ki mouri a rive jiska mil100. Otorite yo di bilan an kapab ogmante nan jou k ap vini yo.

Lame Pakistan voye 30 mil sòlda nan zòn sinistre yo; sòlda sa yo déjà sove 20 mil moun. Sepandan responsab yo fè konnen gen plizyè milye moun k ap tann sekou toujou.

Lyetnan jeneral retrete Nadeem Akmed se diretkè Sovis Sekou an ka Dijans nan Pakistan. Li di: "Nou genyen yon gwo powblèm devan nou, an palan de responsablite pou n jere yon inondasyon ki pa gen parèy, se yon bagay nou pat janm wè anvan."

Pòt pawol lame pakistanèz la, majò jeneral Athaar Abbas ki te pale ak laprès, fè konnen bò kote pa l nivo devastasyon yo wo anpil nan pati nòdwès peyi a, pi presizeman nan pwovens Swat kote responsab yo ap fè fas ak yon sitiyasyon vrèman tèrib.

"Pratikman, pa gen yon pon ki rete entak nan Swat.Tout gwo pon yo, ak tout vwa kominikasyon yo, yo tout kraze, yo detrui konplètman."

Sepandan, menmsi si sitiyasyon an tèrib konsa, pòtpawòl la kontinye pou di sa kapab vin pi mal anvan sa vin miyò.

Misye Abbas di: "Nivo devastasyon an tèlman gaye tout kote, li tèlman vast, se posib pou genyen dega ki fèt anpil kote, e menm gen posiblite pou moun mouri, epi pa genyen mwayen pou n verifye sa, pou n rapòte sa."

Sekretè Jeneral Nasyon Zini an Ban-Ki-moon di li «tris anpil-anpil » akoz tout lanmò sa yo ak mwayen kominikasyon e enfrastrikti yo ki detrui nan Pakistan. Daprè kalkil Nasyon Zini, yon milyon moun travèse fwontyè Pakistan ak lòt peyi nan rejyon gwo dezas sa a afekte yo. Nasyon Zini ak yon pakèt gouvènman déjà pran angajman pou bay Pakistan èd imanitè.

XS
SM
MD
LG