Accessibility links

Breaking News

Yon Pwoblèm Lojisyèl Lakoz Etazini Kanpe yon Paket Vòl Ayeryen


Yon avyon Southwest Airlines dekole nan ayewopo Midway Chicago a, apre yon pwoblem lojisyel ki te lakoz anpil vol ayeryen te ranvwaye oubyen retade Mekredi 11 Janvye 2023.
Yon avyon Southwest Airlines dekole nan ayewopo Midway Chicago a, apre yon pwoblem lojisyel ki te lakoz anpil vol ayeryen te ranvwaye oubyen retade Mekredi 11 Janvye 2023.

FAA (Administrasyon Federal Aviyasyon Etazini) leve entèdiksyon li te enpoze kont vòl ayeryen yo Mèkredi e ki te koze anpil pwoblèm toupatou Ozetazini.

Gen dè milye vòl ki te swa ranvwaye, swa anile akoz yon pwoblèm lojisyèl ki te lakoz FAA te pase lòd pou kanpe tout vol yo.

Vè 9 hè maten an, lè Washington, Sekretè Transpò Piblik Pete Buttigeig te di Associated Press yo leve entèdiksyon an li ajoute yo va bay plis detay pi ta.

FAA te pase tout maten an ap travay pou retabli sistèm ki rele: Notice to Air Missions System.

Anvan yon pilòt ka dekole, yo oblije konsilte sistèm NOTAMs la ( Notices to Air Missions) ki founi yon lis enpak negativ potansyèl sou vol akoz bagay tankou konstriksyon sou pis aterisaj yo oubyen move tan ak gwo fredi ki ka lakoz glas.

Lod pou kanpe tout vòl yo te leve yon ti tan anvan 9 hè maten an, men delè ak anilasyon yo te kontinye bay pwoblèm.

Prezidan Biden di yo poko konnen koz la.

" Mwen fek sot pale ak Buttigeig. Yo poko konnen koz la. Mwen pale ak misye pandan 10 minit. Mwen mande l rele m direkteman osito ke yo gen yon repons. Avyon yo ka ateri men yo paka dekole pou kounyea. Nou pa konn poukisa men nan kek he d tan nou ta dwe konnen koz la e nou va mete piblik la o kouran."

Ayewopo vil prensipal yo chaje ak avyon ki resevwa lod pou yo ranvwaye vwayaj yo.

Sa lakoz vwayajè bloke epi fristre paske yo pa konnen kilè yap kapab kontinye vwayaj yo.

Ryan Osoki se yon pasaje ki bloke nan ayeropo Regan National Washington.

" Gen anpil fristrasyon ak anpil konfizyon, map eseye deside kisa mwen ta dwe fè, map mande konpayi ayeryen yo kisa pou m fè, byen antandi gen vòl ki pa anile paske yo pa vle pèdi kliyan mwen sipoze."

Gen lòt pasaje ki pat kite pwoblèm yo boulvèse yo. Nancy McLaughlin ap tann vol li nan direksyon Boston.

"Map suiv, mwen gen telefòn mwen, mwen gen chajè mwen e map tann. "

Plis pase 21,000 vol te sipoze dekole Ozetazini jodia. Pi fo nan yo se vòl andedan Ozetazini. Gen apepre 1,840 vòl entènasyonal ki sipoze antre Ozetazini dapre Cirium, ki koleksyone done sou aviyasyon.

Dapre otorite yo gen plis pase 4,300 vòl ki te ranvwaye epi plis pase 800 te anile anvan 930 maten an.

Enfòmasyon pou repòtaj sa a soti nan Associated Press

XS
SM
MD
LG