Accessibility links

Breaking News

Tanpèt Twopikal Idalia Desann sou Kawolin di Nò Apre li Frape Florid, Jòji ak Kawolin di Sid


Tanpèt Twopikal Idalia frape eta Kawolin yo anvan li la chwe nan Oseyan Atlantik la. Li kite dèyè yon pakèt devastasyon nan rejyon Sidès Etazini.

Idalia te yon ouragan puisan lè l te rive nan Florid Mèkredi, kote li ravaje kay epi mete wout anba dlo.

Gouvènè Florid la, Ron DeSantis di li gen entansyon al vizite zon sinitre a ak responsab Ajans Federal Jestyon Durjans la Jedi.

Li te febli pou tounen yon tanpèt twopikal men kanmenm, li pote avè l van kap soufle ak yon vitès 96 kilomèt alè anvan li te rive sou kot Kawolin di Nò.

Idalia sipoze deplase epi vwayaje tou pre kot Kawolin di Nò Jedi, san li pa pèdi fòs, epi apre sa febli epi woule antre nan Oseyan Atlantik la.

XS
SM
MD
LG