Accessibility links

Breaking News

Sitwayen Ameriken ki Ann Ayiti ta Dwe Konsidere Retounen Ozetazuni, Depatman d'Eta di VOA


Foto Achiv: Pot Pawol Depatman d'Eta a, Ned Price pale pandan yon rankont ak lapres nan Washington, 7 Jiye, 2021.
Foto Achiv: Pot Pawol Depatman d'Eta a, Ned Price pale pandan yon rankont ak lapres nan Washington, 7 Jiye, 2021.

"Sitwayen Ameriken ki ann Ayiti ta dwe konsidere retounen Ozetazuni," yon responsab Depatman d'Eta di VOA Kreyol jodia.

Depatman d'Eta mete Ayiti nan nivo 4 - kivledi Pa Vwayaje. Responsab la site kom rezon kidnapping, krim, manifestasyon epi pandemi COVID-19 la.

Responsab sante piblik Ayisyen yo rapote yon ogmantasyon nan ka kowonavirus yo nan peyi a. Pi fo pami ka sa yo se Varyan Delta a. Pandansetan, peyi a ap fe fas ak rate gaz ki gen movekans sou tout kouch sosyete a - pami yo komes, lekol, sevis premye nesesite e menm media yo.

"Kidnapping fet tout tan e souvan sitwayen Ameriken pami viktim yo," responsab la di VOA nan yon repons pa email li voye ba nou sou kestyon nou poze a.

"Moun ki deside pa vwaye / oubyen rete ann Ayiti ta dwe konsidere ak anpil swen enfomasyon ki disponib sou sit travel.state.gov la pa rapo ak risk kidnapping nan ki wo anpil ann Ayiti," Depatman d'Eta fe konnen.

Responsab la di VOA pi gwo priyorite ajans la se sekirite sitwayen Etazuni ki lot bo dlo.

"Nou pran angajman pou nou bay sitwayen Ameriken enfomasyon ki kle, ki rive a tan e ke yo ka fe konfyans sou tout peyi nan mond lan pou yo ka byen enfome le yap deside ki kote pou yo vwayaje," li deklare.

Anbasad Etazuni yo ak Konsula yo bo kote pa yo pibliye avestisman le sa nesese pou aveti sitwayen Ameriken yo sou evenman oubyen chanjman ki genyen nan peyi kote yo ye a.

Sou kestyon viza a, responsab la di nou Anbasad Ameriken Potoprens ranvwaye tout randevou pou viza yo pou jous apre 12 Novanm. Sepandan Anbasad la limenm rete ouve pou tout sitwayen Ameriken ki ann Ayiti.

Responsab la site kom rezon, pandemi COVID-19 la ki limite kapasite Anbasad la genyen pou'l revize aplikasyon pou viza yo yon fason ki su epi efikas. Se yon sityasyon ki egzite toupatou nan mond lan.

"Nou pran angajman pou travay sou aplikasyon viza yo pi vit posib," Depatman d'Eta di VOA.

Responsab la di nou se akoz sityasyon aktyel la ann Ayiti epitou risk pandemi COVID-19 la poze pou "sante ak sekirite kliyan nou ak anplwaye nou yo" ki lakoz yo redui sou kantite randevou yap aksepte pou demann viza chak jou.

Ou ka jwenn plis enfomasyon sou demann viza pou vwayaje Ozetazuni sou sit sa a: https://ht.usembassy.gov/visas/


Korespondan VOA nan Depatman d'Eta Nike Ching kontribye a repotaj sa a

XS
SM
MD
LG