Accessibility links

Breaking News

Sèvis Tren Lokal: Yon Nouvo Eksperyans Pou Abitan Vil Johannesbourg


Avèk dè dizèn milye fanatik foutbòl k ap pran wout stad pou al asiste match Koup Dimond la ann Afrik di Sid, òganizatè yo kontinye ankouraje piblik la itilize transpò an komen pou evite blokis ki ka lakòz gwo reta.

Johannesbourg se yon vil "apa, patikilye, (singulier) " pou Mondyal 2010 la, paske sou 9 vil k ap resevwa match yo, se la sèlman ou jwenn 2 stad k ap sèvi pou rankont yo. Se pi gwo vil nan Afrik di Sid. Li gen anviwon 7 milyon abitan. Stad ki pi ansyen nan vil la rele Ellis Park; li gen 62 mil plas e li sitiye anba lavil Johannesbourg. Nou jwenn nouvo stad Soccer City Stadium nan, nan banlye vil la. Li pi gwo lontan pase Ellis Park avèk 90 mil plas. Se la match final mondyal 2010 la pra l jwe.

Tankou sa rive nan anpil konpetisyon spòtif, li toujou difisil pou responsab yo fè fanatik yo antre oubyen sòti nan stad yo nan lòd ak disiplin. Oganizatè mondyal Afrik di Sid la envite tout moun chèche rive nan stad yo kèk èdtan anvan lè match yo fikse a pou yo pa rate kòmansman rankont yo akòz anbouteyaj. E eksperyans ki fèt deja jiska prezan ann Afrik di Sid montre transpò piblik jwe yon gwo wòl nan konbat "bouchon" sou wout ki mennen nan stad yo.

XS
SM
MD
LG