Accessibility links

Breaking News

Lavwadlamerik (VOA) Revoke Chèf Sèvis Madaren an (Chinwa) nan Kad Efò pou L Aplike Prensip Jounalistik yo


Milyadè chinwa e ennmi Pati Kominis la, Guo Wengui (ki renmen kritike pati a) te pale avèk Sèvis Mandaren Lavwadlamerik la nan dat 19 avril 2017.
Milyadè chinwa e ennmi Pati Kominis la, Guo Wengui (ki renmen kritike pati a) te pale avèk Sèvis Mandaren Lavwadlamerik la nan dat 19 avril 2017.

Lavadlamerik revoke ansyen direktè Sèvis Chinwa a, lang mandaren an, e li mete an disponiblite yon lòt manm direksyon an aprè yon ankèt ki te dire plis pase yon lane sou yon pwogram an dirèk responsab yo te fè koupe nan lè a pandan li t ap dewoule avèk yon envite byen koni ki abitye kritike gouvènman chinwa a

VOA di tou anketè endepandan pa jwenn okenn prèv ki ta kore pawòl kòmkwa Lavwadlamerik (ki se yon ajans gouvènmantal ameriken) ta sede anba presyon otorite yo nan Peken an e petèt yon espyon chinwa ta enfiltre ajans la.

Direktris Lavwadlamerik la, Amanda Bennett, te anonse desizyon an nan yon imèl li te voye bay manm pèsonèl la jedi 29 novanm 2018 la –imèl kote li te di ajans la “revoke jodi a yon anplwaye Sèvis Mandaren an epi li deside mete yon lòt an sispansyon.”

2 lòt manm pèsonèl Sèvis Mandaren an, ki gen kòm reprezantan yon sendika anplwaye gouvènman an, ap tann desizyon disiplinè yo ka pran kont yo. Yon 5èm anplwaye retounen nan travay li yon ti moman aprè ensidan an. Sèvis Mandaren an genyen yon piblik 40 milyon moun ki koute li chak semèn nan Lachin.

Madam Bennett, ki bay yon entèvyou sou kesyon an, refize idantifye anplwaye konsène yo; li deklare tou senpleman se yon afè pèsonèl. Sepandan, chèf sèvis revoke a, Sasha Gong, konfime le fèt ke li pèdi travay li epi yon lòt manm direksyon sèvis la, Huchen Zhang, konfime yo mete l an sispansyon.

Madam Gong --ki akize Lavwadlamerik piblikman dèske se sou presyon Peken reponsab ajans la te fè koupe entèvyou a avèk òm-dafè chinwa Guo Wengui- mande tout moun ki poze l kesyon pou y al pale pito avèk avoka li, Paul Kiyonaga, ki fè konnen li-menm avèk Sasha Gong pral defye revokasyon an; e, pou sa, yo dispoze “itilize tout mwayen legal posib ki ka korije sa ki fèt la.”

Mèt Kiyonaga deklare:

“Desizyon pou revoke manmzèl kòm yon anplwaye Lavwadlamerik, se yon maskarad pou tout moun ki kwè nan Premye Amandman an, nan entegrite jounalistik e nan endepandans ajans federal nou yo.”

Bò kote pa l, manm direksyon an ki anba sispansyon an, Huchen Zhang, fè konnen daprè kondisyon ki mache avèk miz-an-disponiblite li a, li anba entèdiksyon ki anpeche l pale avèk nenpòt moun nan Lavwadlamerik.

Kat (4) Ankèt

Nan mesaj direktris Bennett voye bay anplwaye VOA yo, li di responsab yo pran desizyon an sèlman aprè 4 ankèt separe; e tout ankèt yo montre desizyon pou koupe entèvyou a antre nan kad efò responsab Lavwadlamerik yo ap fè pou yo respekte prensip jounalistik yo, jan tout pati konsène yo te antann yo pou yo fè sa a.

Youn nan ankèt sa yo se yon reyalizasyon Biwo Enspektè Jeneral Lavwadlamerik la sou demand manm Kongrè a; ansuit yon lòt, se travay yon pwofesè journalism nan Inivèsite Maryland ki resevwa anpil distenksyon. Yon avoka endepandan, li menm tou, kore pozisyon responsab VOA yo aprè yon ankèt ki te dire 3 mwa; epi se Depatman Sekirite Lavwadlamerik ki te mennen 4èm ankèt la.

Omdafè Guo, ki baze Ozetazini, te deja pwovoke otorite chinwa yo nan moman entèvyou a t ap fèt an avril 2017 avèk yon seri de akizasyon egzajere li te fè konsènan koripsyon pami kèk otorite chinwa wo-plase avèk manm fanmi yo.

Direktris Bennett konfime nouvèl ki di Lachin te eseye bloke entèvyou a –ki te fèt aprè Sèvis Mandaren an te pase lontan ap fè piblisite pou li. Pou Lachin te reyalize plan li a, li te rele jounalis VOA ki nan Peken avèk Washington epi li te chache pran tèt yo pou yo te anile entèvyou a. Apre sa otorite chinwa yo te lanse yon manda dijans pou Interpol arete Guo yon ti tan anvan entèvyou a.

Entèvyou a -ki te pase an dirèk sou medya sosyal yo- te fèt kanmèm malgre avèstisman yo. Sepandan, innèdtan ak 20 minit aprè kòmansman yon pwogram ki te sipoze dire 3 zèdtan, daprè anons yo, telespektatè yo te wè mikwo prezantatè a koupe, ansuit prezantatè a te fè yon jès kote li te pase dwèt li anba kou l; epi ekran an te vin tou nwa.

XS
SM
MD
LG