Accessibility links

Breaking News

Vil New York ap Relouvri Ekonomi li avèk Prekosyon


Wall Street, sant komès mondyal la nan Manhattan, New York.
Wall Street, sant komès mondyal la nan Manhattan, New York.

Vil New York kòmanse reprann aktivite ekonimik li yo pezape lendi 8 jen 2020 an, 3 mwa apre otorite yo te pase lòd pou tout aktivite fèmen, eksepte biznis esansyèl yo, yon fason pou yo te anpeche pandemi kowonaviris la pwopaje nan vil la.

Pandan Majistra Bill de Blasio t ap bay yon konferans pou laprès nan marina Navy Yard la, nan Blooklyn, pou l te make lansman premye faz reouvèti vil la, li deklare:

“Jou sila a se yon jou ki chaje ak puisans. Se 100èm jou kriz kowonaviris la e se nan jou sa a tou nou kòmanse libere tèt nou anba maladi sa a.”

Majistra de Blasio ajoute li atann li aske ant 200 mil e 400 mil anplwaye pral retounen nan travay yo nan domèn konstriksyon ak manifakti, nan sektè biznis ki vann an gwo ak biznis ki vann an detay.

Moun k ap achte yo pral toujou genyen pou yo rete devan magazen yo oubyen boutik yo pou yo resevwa machandiz yo; paske acha ak vant anndan magazen ak boutik poko ap posib pazavan antre an aplikasyon 2èm faz reouvèti aktivite ekonomik yo nan vil New York -yon reouvèti a k ap fet an 4 faz. Tou lè 4 etap pwosess la pral dewoule sou yon espas 2 semèn anviwon. Lopital yo tou genyen otorizasyon pou yo rekòmanse opere moun ochwa.

New York, ki genyen yon popilasyon 8 milyon 600 mil moun, se vil ki sibi plis dega nan lemond anba pandemi kowonaviris la. Otorite lasante vil la anresjitre plis pase 200 mil ka enfeksyon konfime KOVID-19, swa maladi kowonaviris bay la, tandiske gen apeprè 22 mil new-yorkè ki pèdi lavi yo.

XS
SM
MD
LG