Accessibility links

Breaking News

Jistis USA: Yon Jij Federal Deside Bloke yon 2èm Fwa Maratwa Prezidan Biden sou Depòtasyon yo


Prezidan Joe Biden ki ta pral siyen premye lòd egzekitif li nan Salon Oval Mezon Blanch la nan Washington. Se premye aksyon li te poze aprè prestasyon seman li. Objektif la: Gwo refòm nan sistèm imigrasyon ameriken an. (Foto: Dosye / 20 janvye 2021).
Prezidan Joe Biden ki ta pral siyen premye lòd egzekitif li nan Salon Oval Mezon Blanch la nan Washington. Se premye aksyon li te poze aprè prestasyon seman li. Objektif la: Gwo refòm nan sistèm imigrasyon ameriken an. (Foto: Dosye / 20 janvye 2021).

Jij Drew Tipton di "administrasyon an pa t rive bay efikasman yon jistifikasyon pou pòz li mande nan depòtasyon yo." Yon lòd tanporè jij la te deja pase pou bloke depòtasyon yo ta pral ekspire nan fen jounen madi 23 fevriye a.

Yon jij federal ameriken pran yon desizyon, nan jounen madi 23 fevriye 2021 an, pou l anpeche administrasyon Joe Biden nan, pandan yon tan san limit, mete an aplikasyon yon moratwa ki ta bloke pandan 100 jou pi fò depòtasyon imigran illegal yo.

Vrèmanvre, sou demand Eta Tekzas, Jij Drew Tipton pran yon “enjonksyon preliminè” ki pretann ke moratwa a vyole lalwa federal epi li riske enpoze plis depans sou eta a.

Pandan kanpay elektoral la, Joe Biden te pwopoze yon pòz 100 jou pou tout depòtasyon; sa ki te dwe fè pati yon pi gwo revizyon polis imigrasyon an ak yon efò pou ranvèse priyorite ansyen Prezidan Donald Trump te fikse pou domèn nan. Nouvo prezidan an prezante yon pwojè-lwa ki pwopoze yon bon jan pase-men nan sistèm imigrasyon an; si pwojè-lwa sa a ta tounen lwa, li t ap ofri legalizasyon pou anviwon 11 milyon moun k ap viv ilegalman Ozetazini. Se konsa tou Misye Biden mete an plas kèk lòt inisyativ ki presize ki moun Sèvis Imigrasyon ak Sèvis Fwontyè ta dwe vize lè y ap aplike lalwa.

Nan dat 26 janvyye pase a, Jij Tipton, ke Prezidan Donald Trump te nonmen nan pòs la, te deja pran yon desizyon pou l di moratwa a vyole lalwa federal sou pwosede administratif yo epi, daprè li, administrasyon an pa t rive bay efikasman yon jistifikasyon pou pòz li mande nan depòtasyon yo. Yon lòd tanporè jij la te deja pase pou bloke depòtasyon yo ta pral ekspire nan fen jounen madi a.

Desizyon jij la pran nan dat 23 fevriye a pa mande pou depòtasyon yo rekòmanse menm jan yo t ap dewoule a. Menm san moratwa a, ajans imigrasyon yo gen bon jan otorite pou yo voye imigran ilegal tounen nan peyi yo epi jere ka yo jan sa te konn fè sa nan le pase.

Sèvis Imigrasyon Ameriken te voye pi fò nan imigran sa yo o Meksik nan kad aplikasyon politik administrasyon Trump la te adopte e ki rele "Rete tann o Meksik". Yo te mete yo sou liyn pou yo te jwenn manje nan yon kan sou Pon Gateway International nan vil Matamoros, o Meksik. (Dat: 30 out 2019).
Sèvis Imigrasyon Ameriken te voye pi fò nan imigran sa yo o Meksik nan kad aplikasyon politik administrasyon Trump la te adopte e ki rele "Rete tann o Meksik". Yo te mete yo sou liyn pou yo te jwenn manje nan yon kan sou Pon Gateway International nan vil Matamoros, o Meksik. (Dat: 30 out 2019).

Sepandan, pandan jou ki pase aprè Met Tipton te fin pran premye desizyon an, otorite yo voye 15 moun tounen nan La Jamayik e plizye santèn lòt nan Amerik Santral la. Administrasyon Biden nan, Ii menm tou, kontinye depòte imigran daprè yon pwosesis separe ke otorite yo sou gouvenman Trump la te kòmanse; rezon otorite sa yo te bay, sè ke yo t ap aplike yon lwa ki gen rapò ak pandemi kowonaviris.

Batay legal sa a ki tanmen sou entèdiksyon depòtasyon an reprezante yon siyn ki parèt bonè pou montre opozisyon Repibliken yo kont priyorite Prezidan Biden pou domèn imigrasyon an, menm jan Demokrat yo ak gwoup legal pwo-imigran yo te konbat pwopozisyon Trump yo. 4 tran prèske anvan desizyon Jij Tipton nan, ansyen Prezidan Trump te siyen yon entèdiksyon vwayaj kont sitwayen 7 peyi kote majorite popilasyon an se mizilman -yon aksyon ki ta pral pwovoke gwo tèt chaje nan eyewopò yo. Gwoup legal yo te ale nan tribinal ak entèdiksyon sa a e yo te rive bloke aplikasyon li.

Poko gen siyn ki ta montre klèman si administrasyon Biden nan pral defye desizyon Jij Tipton nan. Depatman Lajistis ameriken an pa t fè anyen pou l te kontrekare premye lòd Mèt Tipton te pase pou bloke tanporèman egzekisyon moratwa sou depòtasyon yo.

XS
SM
MD
LG