Accessibility links

Breaking News

Lamezonblanch Pral Konteste Desizyon Jij Lwizyann nan pou Kenbe Tit 42 ann Aplikasyon


Sekrete de pres Lamezonblanch la Karine Jean-Pierre pale pandan yon rankont ak jounalis yo nan Washington, Mekredi 18 Me, 2022.
Sekrete de pres Lamezonblanch la Karine Jean-Pierre pale pandan yon rankont ak jounalis yo nan Washington, Mekredi 18 Me, 2022.

Deklarasyon Pòt Pawòl Lamezonblanch Karine Jean-Pierre sou Desizyon Tribinal la sou Tit 42:

"Administrasyon Biden nan pa dakò ak desizyon tribinal la e Depatman Jistis la anonse li pral ann apel kont desizyon sa a. Se Sant pou Kontwòl Maladi a (Center for Disease Control) ki gen otorite pou tabli lwa ki gen rapò ak politik sanite nasyonal, pa yon tribinal federal. Sepandan, ann akò ak desizyon tribinal la Administrasyon Biden nan pral kontinye aplike desizyon CDC a te pran an 2020 pa rapò ak otorite Tit 42 a ann atandan kou a tande apel nou. Savledi migran ki eseye antre Ozetazini ilegalman - ap fe fas ak ekspilsyon - dapre Tit 42, ansanm ak konsekans imigrasyon ki lye ak lwa sa a ki se depotasyon dapre lwa ki rele Tit 8 la.

Pandan pwosesis apel la ap mache, Depatman Sekirite Nasyonal la pral kontinye planifye pou leve evantyel Tit 42, ann ako ak sa CDC a jije nou ta dwe fe, e le sa fet, nempot ki moun ki chache antre ilegalman ap fe fas ak Tit 8 ki mande pou rapouswiv rapidman depotasyon moun sa yo si yo pa gen rezon valab pou rete Ozetazini."

XS
SM
MD
LG