Accessibility links

Breaking News

Kòmandman Sid Lame Amerikèn Ap Ede Ayiti Fè Preparasyon pou Sezon Siklòn nan


Kòmandman Sid Lame amerikèn nan, South Com, poze premyè pyè kontriksyon 2 building nan vil Okay madi 9 me 2011 la, nan kad reyalizasyon 58 pwojè ki fè pati pwogram asistans imanitè Kòmandman Sid la pou Ayiti.

Pwojè sa yo gen pou reyalize atravè tout peyi a, dekwa pou kore preparasyon Ayiti pou l pwoteje popilasyon n kont dezas natirèl, tankou siklòn ak inondasyon ki mache ak fenomèn sa yo. Seremoni poz premyè pyè a te dewoule nan anplasman kote 2 kontriksyon yo pral fèt.

Premye a pral sèvi kòm yon sant operasyon pou ijans e lap genyen yon sipèfisi 4 mil pye kare; 2èm nan se yon depo pou mete materyèl sekou dijans an Ka Dezas ki genyen, li-menm, 4 mil 800 pye kare.

2 konstriskyon yo pral bay Biwo Pwoteksyon Sivil nan Sid peyi Dayiti kapasite pou l reponn kòmsadwa nan yon sitiyasyon dijans e bay popilasyon an asistans li bezwen.

Konpayi ki genyen kontra prensipal pou l reyalize pwojè sa yo se GDG Benton Construction ki baze nan Pòtoprens, Ayiti.

XS
SM
MD
LG