Accessibility links

Breaking News

Envite Espesyal nan Okazyon "Diskou sou Eta Inyon" Prezidan Trump la


Lokal Kongrè ameriken an kote Prezidan Trump pral mete mesaj li a sou Eta Inyon an devan Lèzetazini ak lemond.

Prezidan Donald Trump pral swiv yon tradisyon nan okazyon prezantasyon mesaj li sou Eta Inyon an nan sware madi 30 janvye 20178 la: li pral mete devan piblik la ak plizyè milyon moun ki pral swiv diskou a nan televizyon, sou radyo ak entènèt la Ozetazini ak atravè lemond divès envite ki, daprè li, kapab sèvi pou montre kèk nan siksè gouvènman li a reyalize pandan yon lane ki pase a.

15 envite pral chita bò kote Premye Dam amerikèn nan, Melania Trump, nan galri Chanm dè Reprezantan an nan moman Prezidan Trump pral li mesaj li a. Pami envite sa yo ap genyen Corey Adams, yon plonbye Eta Ohio ki, dapre sa La Mezon Blanch fè konnen, gen entansyon sèvi ak lajan li ekonomize gras ak rediksyon taks prezidan an te deside a, lajan kap pèmèt li peye pou lekòl 2 pitit-fi li.

2 mèt biznis kote Misye Adams ap travay la ap prezan tou nan Kongrè a: se Steve Staud avèk Sandy Keplinger. Se yon frè ak yon sè ki te fonde yon konpayi e ki di yo te an mezi agrandi biznis yo a epi ofri anplwaye yo yon gwo bonis pou fen dane a gras ak rediksyon taks yo.

Prezidan Trump envite tou 2 koup marye: Elizabeth Alvarado ak Robert Mickens, epi Evelyn Rodriguez ak Freedy Cuevas. 2 koup sa yo se paran 2 jenn-fi ke manm yon gang, MS-13, te ansasinen. Rezon ki fè prezidan an envite yo, se pou l atire atansyon sou efò l ap fè pou l mete kontwòl sou imigrasyon ilegal, paske majorite manm gang sa yo se imigran kap viv san papye Ozetazini.

Yon lòt envite se C.J. Martinez, yon ajan espesyal e yon sipèvizè nan Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon nan Depatman Sekirite Enteryè (Department of Homeland Security). Misye Martinez te travay pou ede otorite yo arete plis pase 100 manm gang MS-13 nan.
Prezidan Trump ak madanm li envite tou Ryan Holets, yon ajan polis Eta Nouvo Meksik e paran adoptif yon timoun; papa ak manman timoun sa a te vin esklav dwòg yo rele "opyòd" la, ki reprezante yon gwo pwoblèm nan sosyete a Ozetazini.
XS
SM
MD
LG