Accessibility links

Breaking News

Dekrè Prezidan Donald Trump Pran ki Anpeche Sitwayen 7 Peyi ki gen Anpil Mizilman Antre Ozetazini Lakoz Manifestasyon nan Plizyè Ayewopò Atravè Peyi Etazini


Manifestasyon nan aewopò John F. Kenedy a, kote otorite sekirite teritoryal yo te kenbe 12 refijye an detansyon samdi 28 janvye 2017 la.

Desizyon pou moun kap soti ann Irak, Iran, Libi, Somali, Sudan, Siri and Yemen

pa antre Ozetazini lakoz manifestasyon nan kat kwen peyi Etazini. Sepandan Sekretè sekirite teritoryal la pale nan laprès pou l klarifye desizyon Prezidan Amerikan an .

New York

“Kite moun yo antre” se slogan anviwon 2 mil manifestan tap lanse nan aewopò John F. Kenedy a, kote otorite sekirite teritoryal yo te kenbe 12 refijye an detansyon samdi 28 janvye 2017 la. Plizyè selebrite, pami yo aktris Cynthia Nixon ki jwe nan fim “Sex in the City” a, te pami manifestan yo.

Ajans ki responsab aewopò a te mete lòd kote yo te oblije fèmen stasyon tren ki konekte ak ayewopò a. Gouvènè eta New York la, Andrew Cuomo, te ranvèse desizyon pou fèmen stasyon tren an. Li fè konnen moun yo gen dwa pou yo manifeste. Gouvènè a deklare “nou pral pran an konsiderasyon revandikasyon manifestan yo.”


Newark, New Jersey


Plis pase 120 moun ak pankat nan men yo tap pwoteste kont dekrè Prezidan Trump sou imigrasyon nan Ayewopò Entènasyonal Newark la. Ajans deprès NorthJersey.com fè konnen plizyè avoka te kouri nan ayewopò a pou yo defan dwa refijye ak imigran otorite yo te kenbe e anpeche yo antre nan peyi Etazini.


Fairfax, Vijini


Apeprè yon douzèn manifestan ki te nan Aewopò Entènasyonal Dulles la tap chante, “Se renmen ki fè Etazini gran, o lye de rayisman.” Te gen anpil polis nan zòn kote moun yo tap manifeste a. Gouvenè Vijini an, Terry McAuliffe, di pandan yon koferans pou laprès li mande Pwokirè Jeneral la, Mak Herring, pou l chache "tout mwayen legal" pou ede moun yo kenbe pandan pasaj yo nan ayewopò Vijini a.


Nan kèk lòt eta tankou Denvè, Chikago, Dallas, Seattle, Portland, Oregon, Los Angeles, San Francisco ak San Diego nouvèl yo rapòte plizyè dizèn manifestan te nan ayewopò entènasyonal vil sa yo kote yo tap pwoteste kont dekrè sou imigrasyon Prezidan Trump lan kont refijye ak imigran kap sòtinan nan sèt peyi ki chaje ak misilman.


Direkètè Sekirite Teritoryal Ameriken an, John Kelly deklare nan dimanch 29 janvye 2017 la li kwè pèmèt moun ki gen kat rezidans yo antre Ozetazini se yon bagay ki nan enterè peyi a. Misye Kelly ajoute dekrè sou imigrasyon PrezidanTrump lan ale nan menm sans lan.


Deklarasyon Mesye Kelly a vin retire dout ki te genyen sou dekrè Prezidan Trump pran pou anpeche refijye ak imigran nan 7 peyi mizilman antre Ozerazini. Dekrè sa a valab pou 90 jou nan objektif pou anpeche growp teroris antre Ozetazini.


Prezidan Ameriken an Donald Trump defan plan imigrasyon l lan kote l di se pa yon kesyon de relijyon, men se pito “anpeche teroris antre Ozerazini epi kenbe peyi a an sekirite.”


Prezidan Trump deklare, "Etazini se yon nasyon ki gen fyète e nou kontan akeyi imigran. Nou pral kontinye montre nou gen bon kè pou moun yap pèsekite nan lòt peyi. Men nap fè sa pandan nap asire sekirize frontyè nou yo ak pwoteje sitwayen peyi a.”

XS
SM
MD
LG