Accessibility links

Breaking News

Etazini-Imigrasyon: Desant-de-Lye kont Imigran Ilegal yo Kòmanse Timidman


Sèvis Ponpye t ap deplase yon militan pandan yon pwotestasyon kote imigran ilegal t ap reklame regilarizasyon sitiyasyon yo nan peyi a. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP, 12 jiyè 2019).
Sèvis Ponpye t ap deplase yon militan pandan yon pwotestasyon kote imigran ilegal t ap reklame regilarizasyon sitiyasyon yo nan peyi a. (Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP, 12 jiyè 2019).

Ozetazini, yon seri de operasyon desant-de-lye branch polisye Sèvis Ladwann ak Imigrasyon Ameriken an (USCIS) te gen pou fè nan jounen dimanch 14 jiyè 2019 la pou arete imigran ilegal ki gen lòd depòtasyon dèyè yo, te kòmanse byen lantman, e menm yon fason envizib anpil kote atravè peyi a -sètadi moun pa t tèlman wè polisye imigrasyon yo). Direktè jeneral adjwen USCIS la, Matt Albence, deklare “Nou lanse aksyon sa a kont moun ki byen sible, moun byen presi ki deja prezante nan tribinal pou vyolasyon lwa sou imigrasyon e ki deja resevwa nan men yon jij lòd pou yo kite peyi a.”

Misye Albence pa bay okenn enfòmasyon sou ki kote arestasyon ta deja fèt ni ki kote yo mete moun lapolis ta arete yo. Sepandan, lapèrèz ki te genyen nan kominote imigran yo pou polisye imigrasyon (ki toujou genyen yon kask nwa nan tèt yo) pa t vin defonse pòt yo pou mete men sou imigran ilegal yo, pa tounen reyalite.

Nan vil tankou Miami, New York, Atlanta, Baltimore ak Washington, nouvèl yo fè konnen sitiyasyon an te trankil pandan jounen dimanch la. Gen legliz ak avoka ki te kanpe kote imigran yo te resevwa refij; yo te pare pou ede nenpòt ki moun sèvis imigrasyon te sispek e ke yo ta vle arete. Militan k ap defann imigran yo te di yo pinga yo ouvri pòt bay okenn ajan imigrasyon si yo pa ka montre yon manda yo te resevwa nan men yon jij; epi, si yo arete yo, pinga yo fè okenn deklarasyon ni siyen okenn papye si yo pa genyen yon avoka avèk yo.

XS
SM
MD
LG