Accessibility links

Breaking News

Etazini: Yon Kay Rèv Tounen Gwo Kochma Anba Inondasyon nan Houston, Tegzas


Yon kay ak tout machin ki nan garaj li anba gwo dlo inondasyon siklòn Harvey nan lès Houston Tegzas, Etazini 28 out 2017.

Sa gen 15 zan depi Alma Casas reyalize yon rèv li te genyen lè li te achte kay li a nan Houston, Tegzas. Kòm yon vèv ki pat gen pèson pou sipòte li, Alma Casas te kite nòdès vil meksiken ki rele Tamaulipas pou l te al chache travay yon fason pou li te kapab ofri tèt li ak 3 pitit li yo yon lavi miyò.

Depi lè move tan ki pote non Harvey te kòmanse frape nan sidès Tegzas vandredi pase a kòm yon siklòn Kategori 4, avèk gwo lapli ki lakoz inondasyon tout kote, rèv Alma Casas vin tounen yon kochma.

"Oke, tout bagay anba dlo kounye a. ... Kay la kouvri ak dlo," Alma Casas di pandan 2 pi gran pitit gason li yo oblije pran refij nan yon chanm nan Otèl Holiday Garden Inn.

Alma Casas ap reflechi, pandan li pran refij nan yon chanm otèl, sou kay li a li te fin redi achte men kounye a ki anba gwo domanj inondasyon siklòn Harvey, nan Houston Tegzas. 28 out 2017. ( Foto: C. Mendoza/VOA)
Alma Casas ap reflechi, pandan li pran refij nan yon chanm otèl, sou kay li a li te fin redi achte men kounye a ki anba gwo domanj inondasyon siklòn Harvey, nan Houston Tegzas. 28 out 2017. ( Foto: C. Mendoza/VOA)

Chanm otèl sa a tounen abri pwovizwa pou fanmi an ak pou bèl-fi Casas a ak tou pitit pitit fi 6 zan li an.

Casas di premye bagay ki konte pou li se sekirite fanmi an. Men, li ajoute, "Men map panse ak konbyen kay mwen an koute m, ak si mwen pral oblije rekòmanse a zewo ankò. Vwa li trennen pandan lap di sa a, e li pran yon gwo soupi.

Li te konsidere kòm abri George R. Brown Convention Center Houston la yon batiman piblik pou divètisman ke otorite yo itilize kòm chèltè pou moun kay yo inonde yo, sepandan lokal la deja ranpli kote li depase kapasite 5 000 moun li kapab kenbe a. Sekouris yo itilize bis lekòl pou evakye moun sinistre yo, epi distribye manje ak plastik ak djakèt enpèmeyab pou kouvri gran moun ak timoun yo. Gad nasyonal yo te pote sekou bay anpi nan moun sa yo tou ki te an difikilte anba gwo dlo inondasyon nan Houston.

Volontè Lakwa Wouj Ameriken kap anrejistre moun ki vin chache abri yo nan George R. Brown Convention Center nan Houston, Tegzas, 28 out 2017.
Volontè Lakwa Wouj Ameriken kap anrejistre moun ki vin chache abri yo nan George R. Brown Convention Center nan Houston, Tegzas, 28 out 2017.

10 mil nan yo ap bezwen abri, Brock Long, yon responsab nan ajans Federal Emergency Management Administration, yon biwo ki la pou pote sekou bay moun yo Ozetazini nan moman dezas, fè konnen lendi 28 out 2017.

Mesye Long ajoute pou l di, "Travay la pral anpil e nou deja prepare abri pwovizwa pou plis pase 30,000 moun nou deja anvizaje ki pral bezwen èd.”

Sou sit entènèt pou sèvis ijans vil Houston nan Texas, Lakwa Wouj Amerikèn “Texas Gulf Coast Chapter” fè apèl ak volontè pou bay sa yo genyen pou ede sinistre yo.

Rezidan nan Houston, Tegzas kap evakye nan yon bato akoz inondasyon siklòn Harvey a,. 28 out 2017.
Rezidan nan Houston, Tegzas kap evakye nan yon bato akoz inondasyon siklòn Harvey a,. 28 out 2017.

​Otorite yo demanti rimè ki vle fè kwè yap arete imigran ki pa gen papye e kap chache yon abri pwovizwa nan moman inondasyon an. Sou kont Twitter ofisyèl gouvènman Houston, Tegzas la moun kapab li : “ Nou pap mande moun yo kap chache abri yo estati imigrasyon yo oubyen okenn dokiman legal . Se yon fo rime kap sikili deyò a.

XS
SM
MD
LG