Accessibility links

Breaking News

Depite Ameriken Frederica Wilson Eksprime Senpati l ak Viktim Seyism yo ann Ayiti e Soulinye Enpòtans Ayisyen ki Gen TPS yo


Depite Demokrat ki reprezante eta Florid nan Kongrè ameriken an nan Washignton, Frederica Wilson, pandan li tap pale ak repòtè yo nan Jaden Miami a, Florid, 18 oktòb 2017.

Depite Frederica Wilson ekri pou l di:

"Se depi nan tan lontan, Ayiti ap andire yon seri dezas natirèl. Sak te pi terib la se te tranblemandtè 2010 la ki touye prèske 300 mil moun. Sa gen 2 zan, depi siklòn Matthew te frape zile Karayib la ki lakoz 600 moun te pèdi lavi yo, ak destriksyon wout ak endistri akrikòl yo tankou jaden ke anpil moun fè pou yo nouri fanm yo.

Dènye tranblemandtè sa a, byen ke nourekonèt li pa fè twòp dega konpare ak lòt yo, se yon evenman malere ki fè Ayiti fè bak ankò, yon peyi kap eseye fè kèk pa ann avan e ki reyèlman nan bezwen ak nesesite tout sa li ta ka jwenn.

Mwen enkyè, dènye dezas sa a kapab vin mete plis lane sou kantitan tan nasyon sila a bezwen pou l rekanpe sou 2 pye l, efò lap fè depi dezas natirèl avan yo ak lòt sikonstans lòm kreye.

Nan moman Etazini ap konsidere mete fen nan Estati Pwoteksyon Tanporè, TPS pou sitwayen ayisyen kap viv legalman e travay isit Ozetazini, se yon mezi ki enpridan e inimen. ayiti ap goumen anpil pou l rekonstui rekosntui tèt li e kontribisyon moun ki gen TPS yo voye chak jou ann Ayiti enpòtan nan efò sa a."

XS
SM
MD
LG