Accessibility links

Breaking News

Enbatab: Yon Fim Sou Atlèt ki Andikape


Enbatab: Yon Fim Sou Atlèt ki Andikape
Enbatab: Yon Fim Sou Atlèt ki Andikape

Festival fim "Enbatab" Steve Barber reyalize, te pami evenman ki make 20èm anivèsè depi Kongrè a te vote pwojè lwa an favè andikape yo. Lwa sa a entèdi diskriminasyon kont andikape fizik e mantal. Dokimantè a montre atlèt k ap patisipe nan kouss kous sou chèz woulant kote tout patisipan yo se andikape. Se youn nan kous pi long e pi rèd ki genyen.

Patisipe nan yon kous sou chèz woulant reprezante yon defi men li pi difisil è andikape yo gen pou kouvri yon distans 430 kilomèt nan mòn pandan 6 jou.

Geoffrey Erickson, youn pami pèsonaj prensipal film nan, te vinn andikape apre yon aksidan motosiklèt ,sa gen plis pase 30 tan. Li di lè l ap grenpe yon mòn sou chèz woulant, se yon moman penib e difisil. Li di li te santi doulè tout kote nan kò l... nan do, nan zèpòl, ak nan ponyèt li. Erickson di li pat santi l kapab kontinye apre li te kouvri apeprè 60 kilomèt.

Anpil nan patisipan yo kwè kous sou chèz woulant la reprezante yon moman pou montre talan, fòs,volonte ak detèminasyon yo genyen pou atenn yon objektif.

Nan mitan film nan, reyalizatè a konsantre atansyon li sou ekip paralenpik ameriken ki te patisipe nan je zolenpik Peken yo 2008 yo. Oscar « Oz » Sanchez, yon ansyen merin ameriken veteran lagè Irak ak Afganistan an, se gayan meday lò nan je paralenpik Peken 2008 yo. Li di ranpòte yon meday lò epi chanpyon dimond montre sa yon andikape fizik kapab reyalize nan vi l. Sanchez deklare "andikape pa vle di ou dwe chanje objektif ak rèv w genyen. Tou senpleman ou dwe chache yon lòt mwayen pou attenn objektif la".

Reyalizatè fim nan, Steve Baber, di: "nou twonpe n si n kwè andikape sou chèz woulant yo se moun k ap viv sanzespwa. Kouvri yon distans 88 kilomèt edmi chak jou sou chèz woulant se pa yon jwèt. Le fèt ke yon moun chita sou yon chèz woulant pa fòseman vle di li andikape.

Barber di film « Enbatab la » rann omaj pou talan andikape yo pandan li voye yon mesaj ankourajman pou tout andikape enkoni k ap viv sou tè a.

Mesye Barber di konpetisyon an montre lemond sa yo kapab reyalize e ke mo andikape ak obstak la se sèlman pawòl, reyalite a diferan."

XS
SM
MD
LG