Accessibility links

Breaking News

Dispozisyon Otorite New York yo pou yo Konbat Pandemi Kowonaviris la


Andrew Cuomo, gouvènè Eta New York.

Gouvènè Eta New York la, Andrew Cuomo, lanse yon avètisman nan jounen lendi 16 mas 2020 an pou l di sistèm swen-sante eta l la byen kapab depase pa sitiyasyon an nan semèn k ap vini yo ofi-e-amezi kantite ka kowonaviris yo ap ogmante. Misye Cuomo, ki t ap bay yon konferans pou laprès nan vil Albany, kapital Eta New York, deklare:

"Mwen pa panse nou pral kapab jere kantite malad yo byen e vit ase pou n anpeche sitiyasyon an depase kapasite sistèm sante nou an."

Lè gouvènè a di "kapasite" a, l ap pale de limit efò responsab sante yo ka fè pou yo bloke ogmantasyon kantite ka COVID-19 -swa maladi kowonaviris la bay- e ke y ap anrejistre nan New York. Misye Cuomo ajoute popilasyon eta a, ki se anviwon 19 milyon 500 mil moun, fèt pou prepare l pou l konstate yon gwo kokenn ogmantasyon nan kantite moun ki pral kouche lopital.

NOUVO RESTRIKSYON OTORITE YO ENPOZE

Etorite Eta New York, menm jan ak dirijan yo nan vil New York, lanse yon efò total e jeneral pou yo kontrekare viris ki bay COVID19-la; pami efò sa yo gen restriksyon tou nèf yo ajoute nan jounen lendi 16 mas 2020 an sou sa ki te deja an plas.

Lari Manhattan te vid nèt dimanch 15 mas 2020 an menm anvan antre ann aplikasyon lòd pou sektè komèsyal la fèmen pòt li e pèmèt anplwaye yo travay lakay yo. Restoran yo ak bar yo ap fè livrezon kòmand yo oubyen kliyan yo pral chache manje/bwason epi ale lakay yo avèk yo.
Lari Manhattan te vid nèt dimanch 15 mas 2020 an menm anvan antre ann aplikasyon lòd pou sektè komèsyal la fèmen pòt li e pèmèt anplwaye yo travay lakay yo. Restoran yo ak bar yo ap fè livrezon kòmand yo oubyen kliyan yo pral chache manje/bwason epi ale lakay yo avèk yo.

Se konsa otorite yo pase lòd pou ba yo ak restoran yo sispann sèvi kliyan yo sou plas, men pito pou kliyan yo al pran bwason ak manje y ap achte epi ale lakay yo avèk yo, oubyen pou ba yo ak restoran yo al fè livrezon an lakay kliyan yo. Lòd sa a antre ann aplikasyon nan sware jounen lendi a andeyò vil New York epi madi maten anndan vil la.

Lòd la mande pou sal senema ak teyat, kazino ak jimnazyòm kote moun fè egzèsis fèmen pòt yo. Gouvènè Cuomo di:

"Nou pale byen fò pou n bay konsèy sa a: Se sèvis ak biznis ki esansyèl yo sèlman ki pou rete ouvè apre 8 tè di swa lendi: m ap pale de episri, makèt, estasyon gazolin, famasi ak sant medikal. Nou vle pou moun yo rete lakay yo; nou pa vle yon foul moun ap sikile an menm tan nan lari yo."

Gouvènè Cuomo fini pa di respè avètisman sou fonksyonnman sektè komèsyal la pa obligatwa; men li ka vin obligatwa nan lavni.

XS
SM
MD
LG