Accessibility links

Breaking News

Batay Plizyè Peyi ak Òganizasyon Imanitè Ap Mennen pou Elimine Maryaj Fòse e Anvan Laj-Nòmal nan Rejyon Amerik yo


Yon fanm kap manifesteste kont maryaj minè nan Lagos, Nijerya, 20 jiyè, 2013.

Etazini, ansanm ak lòt gouvènman, militan, jounalis, ak tifi, ap sonnen kòn lanbi kont maryaj fòse e anvan laj-nòmal.

Se yon apèl ki gaye nan Emisfè Wès la tou, pou repete Anbasadè Itineran Ameriken pou Zafè Fanm nan Mond la Catherine Russell. Li ajoute, "Rejyon sa a an reta dèyè lòt nan mond la nan kesyon takle pwoblèm maryaj fòse e anvan laj-nòmal la." Anbasadè Russel kontinye pou l di, "Kèk pati nan Amerik yo wè yon ogmantasyon, pa yon bès, nan maryaj fòse e anvan laj."

Anbasadè Itineran Ameriken pou Zafè Fanm nan Mond la, Catherine Russell
Anbasadè Itineran Ameriken pou Zafè Fanm nan Mond la, Catherine Russell

Anbasadè Russell di:

"Rechèch moutre ke fenomèn sa a pap fini pou kont li. Maryaj fòse e anvan laj ka lakoz mizè kontinye pou tout tan gen tan e anpeche jenn tifi ak timoun resevwa edikasyon ke yo bezwen pou yo reyisi lavi yo. Bon nouvèl la sèke rejyon sa yo gen lwa ki abòde pwoblèm maryaj fòse e anvan laj nan anpil peyi, sa ki fè li pi fasil pou nou fè pwochen pa a e reponn pwoblèm sa yo.

Nan Emisfè Wès la, Etazini ap chache atake pwoblèm nan nan rasin li nan ranfòse sistèm jistis yo, sipòte moun ki siviv vyolans ki baze sou sèks, e l ap fè plis motivasyon pou dwa fanm. Etazini ap travay pou ogmante aksè nan edikasyon pou tifi e rive touche moun ke anpil fwa, sosyete a mete sou kote pami yo kominote endijèn yo ak moun ki desandan afriken.

Nan Brezil, ki gen pifò timoun ki marye nan rejyon an, Etazini ap travay ak UNICEF pou bay tifi yo sipò ke yo bezwen pou yo reyalize tout kapasite yo nan lavi. Gras ak pwogram sa a, jenn tifi ap rankontre ak moun nan divès pwofesyon ki ka gide yo. Yap aprann kouman yo ka antreprann biznis e vini ak nouvote.

Men gen plis ki dwe fèt toujou. Se tout tan nap wè ke lè fanm ak tifi pi avanse, peyi yo tou mache pi byen. Sa vle di lòt bi ke nou pataje pou Emisfè Wès la ki se sekirite, pwosperite ak gouvènans yo, konekte byen fon ak kesyon timoun kap marye e anfante.

Kidonk, li nan enterè nou pou moun respekte e aplike lwa sou maryaj anvan laj. Li nan enterè nou pou tifi gen edikasyon ke yo bezwen pou yo fè lajan e rive envesti l nan sante ak edikasyon pwòp pitit pa yo.

Se pousa li enpòtan anpil ke nou reponn apèl pou peyi yo fè pi bon travay e fè plis efò pou mete fen nan maryaj fòse e anvan laj nan Amerik yo.” Fen sitasyon.

XS
SM
MD
LG