Accessibility links

Breaking News

Pwogrè Media Gwoup Minoritè yo Ozetazini - 2004-04-13


Jodi a nou chwazi pou nou pale sou mass media, mwayen kominikasyon de mas, nan segman popilasyon amerikèn nan ki se moun vini. Anfèt, tout moun bò isit se mou vini nan yon sans, men sa se yon lòt dosye pou yon lòt pwogram. Dapre dènye sondaj ki fèt yo, media tradisyonèl ann anglè yo ap pèdi lektè, oditè ak telespektatè tandiske sila yo ki nan lang etranje, sitou espànyòl ap ogmante piblik yo. Ronnie Lipton, ki ekri liv Designing Across Cultures, di se pa yon aksidan.

“Nan 10 an ankò, mwatye nan tout abitan ozetazini pral gen mwens ke 21 an e yap manm yon gwoup etnik. Ant 1990 ak lan 2000, lè dènye resansman an te fèt la,---e biznis-yo suiv rezilta resansman yo pou yo deside bay reklàm nan tèl ou tèl gwoup-- ebyen nan peryòd sa a popilasyon ispanofòn nan ozetazini te anrejistre 57, 9 pousan ogmantasyon, plis ke lamwatye! Kominote azyatik ameriken an te anrejistre 48 pousan e nwa yo 15, 6 pousan.

Poutan, popilasyon blan peyi a pa grandi konsa. To kwasans li a se sèlman mwens ke 6 pousan. Direktè edisyon nan gwoup Newseum, Margaret Engel, di anpil òganizasyon chwazi pou yo plase piblisite yo kounye a nan jounal imigran yo.

Li di, “lè gouvènman Kalifòni te bezwen anplwaye pwofesè lekòl, olye li tal nan Los Angeles Times ak Fresno Bee, se nan media etnik atravè eta a li te bay fè reklam. E responsab yo twouve yo te jwenn yon pi bon rezilta pase sa yo te janm jwenn anvan, ak swadizan media majoritè yo paske imigran yo li jounal kominote yo plis.

Margaret Engel ajoute ke sous enfòmasyon pou abitan Etazini miltipliye nan dènye ane ki sot pase yo, granmesi pakèt ògàn de près kominote imigran yo vin genyen. E sa ouvè lòt mache pou moun kap bay fè piblisite ak lidè politik ki vle fè mesaj yo pase.

Madam Engel ajoute: “Nou depase epòk kote tout popilasyon an te konn’ chita gade menm pwogram yo samdi swa. Kidonk, blag yo, kilti a, nouvèl yo, tout pataj enfòmasyon jounal yo oswa tele yo te konn fè, sa chanje nèt. Se yon fraksyon moun ki suiv yo kounye a.

Tankou pwofesè jounalism Ronnie Lipton, di l’, afè tout moun biye menm rad la (yon parabòl pou jan moun te konn branche sou yon sèl rezo), ebyen sa pa egziste ankò. E bizismann yo oblije konprann chanjman kiltirèl kap fèt yo.

Si pa gen bon planifikasyon, erè ka fèt. Pa egzanp, konpayi otomobil Chevrolet te fè reklam pou movèl NOVA-a, sa gen kèk ane, nan kominote panyòl yo san li pat chanje non li. Yo te kwè NOVA tap sonnen byen an Espànyòl. Enben se te yon lajan pèdi paske ann Espànòl No Va (2 mo) vle di sa pa mache, sa pa ale, sa pa bon. Se lekontrè sa Chevrolet te vle kominike. Alèkile, anpil konpayi nasyonal ak mezon piblisite ozetazini anplwaye sèvis ajans marketing nan gwoup imigran yo pou evite erè konsa.

Enfliyans sa moun rele, “faute de mieux”, media etnik yo, pa sispann gwosi. Nan radio, televizyon, Internet, sou jounal, prezans imigran yo, sitou sila yo ki pale Panyòl, ap miltipliye. Se yon siy ki dwe enterese politisyen yo ak responsab nan sektè dafè a ki pran tan pou yo ajiste yo ak nouvo demografi a, nou vle di chanjman kap fèt nan popilasyon amerikèn nan.

XS
SM
MD
LG