Accessibility links

Breaking News

Reskape Malika Rigaud Konsantre'l Sou Sè Li Lè Tranbleman'd Tè a Frape


Malika Rigaud te kay granpè li nan Petionville le tranbleman de tè 12 Janvye a te frape. Kay la te souke, yon mu te kraze - men otan li te gen kè sote pou sekirite li, li te gen plis kè sote toujou pou sè li, Sandrine.

Se konsa Malika te kouri a pye, soti Petionville - sa te pran'l 30 minut - pou rive Bourdon pou chache sè li. Nan wout, li te pase moun ki mouri atè, moun ki tap senyen e gen yon nèg ki te menm mode li pou granmèsi.

Malika te jwenn sè li e yo te tounen Petionville ansanm.

Swa sa a, Malika, Sandrine, manman yo ak kèk zanmi te pase nuit la deyo - yo te kouche sou matla - men a vrè di yo patka domi.

"Oh nou pat domi menm...poutèt te gen sekous ki tap kontinye, donk nou tout - te gen anpil moun deyo a - epi tout moun tap tann," Malika sonje.

Lavi te kontinye konsa pandan 6 jou, juskaske manman li te deside kondui pou mennen pitit fi li yo sou frontyè Republik Dominikèn e de la, papa yo te vinn chache yo pou menen yo Miami.

Malika di li sonje Ayiti ak anpil amou men li pap tounen. "Pa gen anyen pou mwen la," li deklare.

XS
SM
MD
LG