Accessibility links

Breaking News

Yon Kominote Bidonvil nan Tayland Lanse Efo pou Ede Timoun Anayiti


Nan vil Bangkok nan peyi Tayland, yon kominote bidonvil Klong Toey, pote kole pou ede pep Ayisyen-an goumen pou'l rekanpe soup ye'l apre tranblemann-te mwa pase-a.

Volontè ak timoun nan Fondasyon Duang Prateep, ki travay ak kominote-a, te mache, ye dimanch-la, traverse ti riyel-yo kote yo t-ap mande moun-yo bay sa-a yo gen-yen.

Winnai se yon moun ki pedi janm-ni, e ki ap sikile nan riyèl-yo sou yon chèz woulant. Winnai fè konnen lemond fe yon sèl ak pèp Ayisyen-an. Li ajoute ke moun ka wè ke pep nan bidonvil Bangkok-la ap viv pi byen pase Ayisyen-yo jounen Jodi-a. Omwen malere-yo nan Bangkok ka ale legliz pou yo mande asistans manje, men ann Ayiti, tout lye adorasyon-yo kraze.

Manman pitit-yo nan Klong Toey, youn nan katye ki pi pov nan Bangkok, te fè santi jan kè-yo touché-yo le yo te wè destriksyon-an nan televizyon. Yo te bay tou sa yo ka bay – pafwa te mètt se 20 baht (kidonk apepre 60 santim Ameriken), kek fwa $3.
Moun nan Klong Toe ap batay lontan pou yo siviv fas ak gouvenman-an ki vle mete-yo deyo nan kay-yo, fas ak dife endistriyel ak aksidan ak inondasyon lè gen lapli mouson-yo.

Prateep Ungsongtham Hata, ki te tabli Fondasyon Duang Prateep-la an 1978, fè konnen kominote-a wè li pa gen diferans ak pep Ayisyen-an.

“Malere isit-la ap fè fas ak anpik difikilte," Prateep deklare, "pa ekzanp dife te pran nan kominote-a, konsa yo te pedi kay-yo. Konsa, yo konprann sa-a malere ap sibi. Apre yo te fin wè imaj ki moutre pwoblem Ayisyen-yo, yo konprann tousuit kisa Ayisyen-yo ap sibi, e yo vle bay yon ti kichoy.” Prateep fe konnen donasyon-yo pwal jwenn fon asistans ki rele "Save the Children", Sove Timoun-yo.

Marie-Ange Sylvain-Holmgren ki te pran nesans ann Ayiti, se yon dam ki konn fè fim sinema. L'ap travay nan Bangkok, e li te chache asistans fondasyon-an pou peyi-li. Madan Sylvain-Holmgren fè konnen ke anpil fwa, moun wè malere tankou moun ki pa ka bay anyen. Li ajoute ke jenerozite kominote-a sete plis pase yon afè lajan.

“Fason nou bay-li-a, nou bay ak men-nou, e se tankou ti nott nou te ekri – e se pa yon klik nou fè nan odinate pou di transfere lajan sa-a soti nan kat Visa-mwen. Se pa menm bagay," Madan Sylvain-Holmgren deklare. "Yo souri ba-wou, e an menm tan yo ba'w kè-yo e yo bay chalè ki nan yo-menm – se sa-k gen tout valè-a – lajan-an ap fini, men sa-a ap rete.”

Tayland kontribye plis pase $15 milyon èd piblik ak prive pou Ayiti, e nan jou fett Sen Valanten-an, malere-yo nan Bangkok mete sou sa-a #3,000 pou ede moun k'ap soufri nan lot bo latè-a.

XS
SM
MD
LG