Accessibility links

Breaking News

Prezidan Obama mete ak 2 Ansyen Prezidan pou l Kreye yon Fondèd  pou Ayiti


2 ansyen lidè ameriken, Bill Clinton ak George W. Bush, pote kole ak prezidan Barack Obama pou yo ofri asistans pou Ayiti ki sòt viktim anba yon kokenn tranblemandetè. Prezidan Obama di efò sekou kap fèt pou Ayiti yo, se pa yon efò moun kapab mezire sou jou ak semèn, men pito sou mwa oubyen menm ane. Mesye Obama, ki te kanpe nan mitan 2 ansyen prezidan ameriken yo, fè konnen 2 lidè ki te vini anvan n yo reponn apèl li te lanse pou yo kowòdone demach kap pèmèt plis sitwayen ameriken patisipe nan èd ki pral ede Ayiti rekanpe sou 2 pye l ak asistans pou rekonstwi peyi a. Misye Obama diklare –nap site:

“Prezidan Bush ak prezidan Clinton pral ede pèp ameriken an jwe patisyon pa l, paske se nou tout ki dwe pase alakson pou n reyaji devan dezas sa a. An fèt, sèn devastasyon malouk sa a fè nou sonje imanite nou genyen an komen, menm jan l raple nou responsablite nou youn genyen anvè lòt.”

Prezidan Obama kontinye pou l di lè 2 predesesè l yo --an palan de ansyen prezidan repibliken George W. Bush ak ansyen prezidan demokrat Bill Clinton-- mete ansanm pou yo apiye menm koz sa a, sa voye yon mesaj klè-kou-dlo-kòk pou montre fason tout sektè o Zèzétazuni fè tèt-kole pou yo ede pèp ayisyen an. Sitasyon:

“Nan moman dimansyon destriksyon an ap parèt klè, mwen pale ak chakenn nan 2 mesye sa yo, e yo chak poze m menm kesyon an pou yo mande m: Kijan mwen kapab bay èd mwen? Nan jou kap vini yo, yo pral mande tout ameriken kijan yo kapab ede Ayiti.

Ansyen prezidan George Bush di an lagan pi bon bagay pou moun fè, se voye bay pwogram li pral dirije ak Prezidan Clinton nan lajan likid olye de asistans sou lòt fòm. 2 ansyen prezidan ameriken yo tanmen sa yo rele “Cinton-Bush Haiti Fund” -swa yon fon-lajan Clinton-Bush pou Ayiti” ki pral aksepte don ak asistans sou entènèt la.

Mesye Bush di li-menm ak mesye Clinton pral debouye yo kou mèt Jan Jak pou yo fè lajan yo va ranmase a, ale nan depans ki fèt ak pridans, sètadi nan bon kondisyon. Men pawòl misye Bush:

“Nou tout te konstate ak 2 je nou kijan ameriken yo te reyaji anfas Sounami ak siklòn Katrina, oubyen devan tranblemandetè ki te frape Pakistan an. Mwen-menm ak Prezidan Clinton, nou pral travay nan menm espri a pou n ede frè ak sè nou yo nan Karayib la.

Bò kote pa l, Prezidan Clinton di koz sa a genyen yon siyifikasyon pèsonèl pou li. Li se anvwaye spesyal l’ONU pou Ayiti e, kòm prezidan Lèzetazini an 1994, li te voye sòlda ameriken ann Ayiti pou retabli yon prezidan ki te eli demokratikman, Jean-Bertrand Aristide, militè yo te ranvèse nan yon koudeta. Misye Clinton kontinye pou l di -nap site tou :

«Mwen te desann nan anpil nan otèl ki kraze yo. Mwen te dine ak moun ki mouri yo. Katedral kote mwen ak Hillary, nou te marye sa gen 34 tran, tounen debri jounen Jodi a. Sepandan sa 2 kòlèg mwen yo di a, se la verite: Ayiti toujou rete youn nan peyi ki pi remakab, ki pi inik ke m vizite. Ayisyen yo kapab chape anba move sò sa a e rebati yon avni miyò si nou jwe wòl pa nou. »

Madanm prezidan Clinton, an palan de sekretè deta Hillary Clinton, te sou wout pou l ale nan Potoprens nan moman prezidan Obama ak 2 ansyen lidè ameriken yo tap pale Jodi samdi a de pwoblèm Ayiti ap konfwote jounen jodiya.

XS
SM
MD
LG