Accessibility links

Breaking News

Kreyòl-Pale, Kreyòl-Konprann: Kabann, Lit, Divan,  Atè Miyò


Genyen yon non nan literati ayisyèn nan ki synonim bote, ki sinonym bèl moun. Powèt Oswald Durand imòtalize li nan yon poem li rele: Choucoune. Durand ekri: dèyè yon gwo touf pengwen, lòtre jou mwen kontre Choucoune. Li souri lè li wè mwen. Mwen di: "syèl, ala bèl moun!", li di ‘m: ou twouve sa, chè è è ? "Ti zwezo nan bwa ki ta pe koute, elatriye.

Listwa rapòte Oswald Durand te ekri powèm sa a pandan li te nan prizon pou yon bèl marabou ki rele Marie-Noël Bélizaire. Map kanpe la, paske mwen pa anvi wè tristès anvayi kè pèsonn ni mete dòmi non plis nan je okenn moun kap tande mwen ou kap li mwen jodi a. Nan peyi Dayiti, yo asosye non choucoune ak anpil bagay. Bon bagay !

Mwen leve lakay paran mwen ak 2 ti kabann choucoune. Youn pou Djo e lòt la pou mwen. Mwen pase ven premye ane vi mwen ap dòmi sou yon ti kabann somye “Choucoune”. Ane pase, mwen t’al vizite lepè a, e ki sa mwen dekouvri nan kay la: ti kabann Choucoune nan !

Li la toujou. Somye a yon ti jan anfale (konpran li fè fon, li anfonse) men li la fèm. Kidonk, menm jan ak powèm Oswald Durand an, ti kabann nan (le petit lit--se konsa yo di kabann an franse) se synonym “longévité”. Nan ka sa nap di pito: solidité, durabilité, bon bagay.

Si kabann se lit, an franse, genyen tout sòt kabann ki fèt ak tout kalte materyo. Men ase souvan, si se yon ti kabann an bwa, se yon divan, di mwens, nan vokabilè fanmi pa mwen. Lè papa’m te deside al bay fè yon ti kabann pou yon ti fiyèl li, li te di "li pral bay bòs Mémé fè yon ti divan pou Gladys".

Franse a, rele divan nap pale la a “futon”. Ce soir, Jacques, tu peux t’allonger sur le futon dans la petite pièce d’à-coté. Depi’m tande fraz sa a, mwen konnen se sou divan nan ti sal akote a, mwen pral lonje kadav kò mwen aswè a.

Men an franse, divan se divan. Li tankou yon sofa e nou rankontre li le pi souvan lakay sikanalis yo--- moun kap etidye konpòtman, pwoblèm mantal ou sikolojik kay yon pasyan.

Men gen kote tou, gen moun ki pa genyen anyen dòt kòm kabann ke yon nat. Nat la, se kabann pifò moun defavorize (moun pòv) nan peyi Dayiti. Li fèt ak jon pye bannan ou ak fèy (jutte) latanye. Gen lòt kote, kabann nan pa anyendòt ke yon pil rad ize (zòt ta di ranyon, haillons) moun tann atè chak swa pou yo dòmi. Sèten moun rele yo: atè miyò.

E se petèt paske chak swa fòk ou tann kabann nan nou genyen ekspresyon “ranje kabann ou anvan dòmi nan je ou” la, paske chak swa, anvan ou al dòmi ou oblije tann kabann nan, ranje kabann nan--yon ekzèsis ki diferan ak ranje kabann le maten an, ke nou rele an franse: faire le lit.

Si genyen ranje kabann, genyen tou tann Kabann. Kabann sa a, kontrèman ak kabann nou dòmi an, se senpleman yon pyèj (zatrap, nan Matinik ak Guadloup)

Mwen sonje lè mwen te konn al pase vakans kay grann mwen, nan ane 60 yo, kouzen’m yo: Abel, Evens, Richard, te toujou ap tann kabann pou zòtolan. Kabann map pale la a, se yon kaj anbwa yo fè e yo mete yon ti moso bwa mare ak yon fil byen long kanpe anba li pou soutni li. Anba kabann sa a, yo simen mayi ou pitimi. Lè zòtalan an antre anba kabann nan pou al manje, yo rale fil la …e yo tou kouvri’l, la pou la. Yo pran’l nan pyèj ! E nou tou gen vyann bèt volay pou’n boukannen.

Kidonk, tann kabann pou yon bèt, se pran l’ nan pyèj, se pran l’ nan pa konprann, se pran l’ nan pèlen.

Se te kreyòl-Pale, Kreyòl-Konprann, yon segman Lavwadlamerik avèk Jacques Jean-Baptiste. Nou ka ekri Jacques nan adrès sa a pou nou fè kòmantè ou voye mo kreyòl pou l' devlope nan segman sa a. jbjacque@voanews.com

Choucoun'

Powèm Oswald Durand an, jan li te piblyé li nan rekèy "Rires et pleurs, Haïti, 1896.

Dèiè yon gwo touff pingoin
L'aut'jou, moin contré Choucoune ;
Li sourit l'heur' li ouè moin,
Moin dit : "Ciel ! a là bell' moune !"
Li dit : "Ou trouvez çà, cher ?"
P'tits oéseaux ta pé couté nous lan l'air...
Quand moin songé ça, moin gagnin la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds-moin lan chaîne !"

Choucoun' cé yon marabout :
Z'yeux-li clairé com' chandelle.
Li gangnin tété doubout,...
- Ah ! si Choucoun' té fidèle !
- Nous rété causer longtemps...
Jusqu' z'oéseaux lan bois té paraîtr' contents!...
Pitôt blié ça, cé trop grand la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds moin lan chaîne !

P'tits dents Choucoun' blanch' com' lait'
Bouch'-li couleur caïmite ;
Li pas gros femm', li grassett' :
Femm'com' ça plai moin tout d'suite...
Temps passé pas temps jodi !...
Z'oéseaux té tendé tout ça li té dit...
Si yo songé çà, yo doué lan la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds moin lan chaîne.

N'allé la caze maman-li ;
- Yon grand moun' qui bien honnête !
Sitôt li ouè moin, li dit :
"Ah ! moin content cilà nette !"
Nous bouè chocolat aux noix
Est-c'tout çà fini, p'tits z'oéseaux lan bois ?
- Pitôt blié çà, cé trop grand la peine,
Car dimpi jou-là, dé pieds moin lan chaîne.

Meubl' prêt', bell' caban' bateau,
Chais' rotin, tabl' rond', dodine,
Dé mat'las, yon port'manteau,
Napp', serviette, rideau mouss'line...
Quinz' jou sèl'ment té rété...
P'tits oéseaux lan bois, couté-moin, couté !...
Z'autr' tout' va comprendr" si moin lan la peine,
Si dimpi jou-là dé pieds-moin lan chaîne...

Yon p'tit blanc vini rivé :
P'tit' barb' roug', bell' figur' rose ;
Montr' sous côté, bell' chivé...
- Malheur moin, li qui la cause !...
Li trouvé Choucoun' joli :
Li parlé francé, Choucoun' aimé-li...
Pitôt blié ça, cé trop grand la peine,
Choucoun' quitté moin, dé pieds-moin lan chaîne !

Cà qui pis trist' lan tout ça,
Cà qui va surprendr' tout' moune,
Ci pou ouè malgré temps-là,
Moin aimé toujours Choucoune !
- Li va fai' yon p'tit quat'ron...
P'tits z'oéseaux, gadé ! P'tit ventr'-li bien rond !...
Pé ! Fémin bec z'autr', cé trop grand la peine :
Dé pieds pitit Pierr', dé pieds-li lan chaîne !


̈


XS
SM
MD
LG