Accessibility links

Breaking News

Fyèv Baskètbòl Inivesitè yo ak Travay


Mas an Foli—Braketoloji--Travay

Si moun kap travay Ozetazini sanble pa ka konsantre sou sa ya’p fè pandan mwa Mas la se petèt akoz tounwa baskètbòl univèsitè ameriken-an ki rele “Mas an foli”. Nap chita sou la fyèv braketoloji-a—sètadi pasyon anplwaye genyen pou parye antre yo sou ekip kap rive nan faz final.

Gwo kouvèti tounwa baskètbòl “eliminasyon dirèk-la” (ou byen mò sibit ) sou entènèt la, se youn nan rezon ki eksplike enterè fanatik-yo nan tounwa Mas an Foli a. An plis de televizyon, amatè baskèt-yo kapab swiv tounwa a an dirèk sou rezo entènet la depi nan biwo yo. Pou sezon 2009 la, 45 pou 100 ameriken ki patisipe nan yon sondaj di yo pral fè pati omwen yon “ekip paryaj” kap predi ekip ki pral ranpòte laviktwa nan 4 rejyon yo kote konpetisyon-an ap dewoule. Patisipan yo fòme yon “pool” kote yo seleksyone ekip yo panse kap chanpyon nan chak rejyon.

Pou sezon 2008 la, 37 milyon ameriken te parye lajan pou fè pwonostik tounwa a. Jason Kint, yon gwo responsab nan CBS Sport.com di “fanatik malad-yo”, menm jan ak lòt kap fè aprantisaj yo ap eseye predi venkè yo.” Ou konnen, pwonostik se kote amizan tounwa baskètbòl inivèsitè yo, li genyen yon aspè unik. Sa atire nan tounwa- yon oditwa pi larj-fanatik ansanm ak yon bann fanatik d’okazyon.”

Responsab la rapousib pou di “ Nan yon faz nan konpetisyon-an fanatik vinn soude ak ekip yo te seleksyone-a pou jouk faz final la. Men nou ankouraje sèlman konpetisyon amikal e amizan.”

Chak fwa yon ekip ranpòte yon viktwa, moun ki fè pati “pool-la” an resevwa yon kantite pwen. Plis pwonostik-yo jus, se plis patisipan yo ap resevwa pwen juskaske prediksyon “pool” sa-a koresponn ak venkè nan chak rejyon yo. Pool-la ka genyen plis pwen toujou, si venkè seri demi finali yo ak chanpyon-an tonbe nan « pool » sa-a. Patisipan yo pa kapab chanje « pool » orijinal la.

Souvan, patisipan yo konsidere palmarès seleksyon baskètbòl univèsite-yo pandan sezon an ak palmarès ekip advès pou yo deside « pool-yo ». Gen defwa patisipan yo devine. Dapre ekspè yo, gen plizyè trilya posibilite pou fòme yon brakèt ak 64 ekip. R.J. Bell reponsab konpayi Pregame. com di genyen plizyè milya posibilite pou fòme “ pool kote chanpyon-an” ap sòti-a.

San ekzajere, nou kapab di posibilite sa-yo se 9 pwen 2 kentrilyon. Yon kentrilyon genyen 18 zewo dèyè’l : " Gen plizyè fason mwen chache kalkule posibilite a. Pa ekzanp pou ranpli chak pool avèk 64 ekip kap patisipe nan tounwa-a, sa ta kapab pran’w 292 trilyon ane pou’w ranpli tout posibilite ki ekziste-yo. Kantite papye pou’w ta mete youn sou lòt ta kapab kouvri 1 milyon 100 mil fwa vwayaj ale/retou sòt sou latè pou ale nan la lune. "

Kantite fanatik ki swiv match sou entènet la ogmante anpil malgre rankont yo ap apse tou nan televizyon. Jason Kint, reponsab wo plase CBSSPort.com di chif la ap kontinye ogmante : "Pou sezon 2009 la, gen yon ogmantasyon 165 pou 100 nan moun kap suiv tounwa-a sou rezo entènèt-la, konpare ak 60 pou 100 ane pase."

Ekspè yo estime anplwaye yo parye plizyè milya dola an group pandan dewoulman tounwa baskètbòl Mas an Foli-a, malgre lwa sou paryaj-yo varye de yon eta ak yon lòt. Men kèk patwon mare min yo lè anplwaye pran konje pou y’al asiste match yo, yon fason pou kapab obsève pool yo. An jeneral anplwaye yo pase an anviwon 90 minit pa semen ap diskite sou pool yo.

Etid yo montre kantite tan sa a diminye sou randman anplwaye yo. Gen lòt ekspè ki di lè moral anplwaye ogmante, li pwodui plis… omwens apre tounwa baskètbòl Mas an Foli a.

jphilipp@voanews.com

XS
SM
MD
LG