Accessibility links

Breaking News

Nouyòk Deplase Pi Fò Migran ki te Kanpe sou Twotwa Otel Roosevelt la


Migran ki fek rive Nouyok tann sou twotwa a devan otel Roosevelt la nan Manhattan, Nouyok kote ki gen yon sant akey pwovizwa, 1 Out, 2023.
Migran ki fek rive Nouyok tann sou twotwa a devan otel Roosevelt la nan Manhattan, Nouyok kote ki gen yon sant akey pwovizwa, 1 Out, 2023.

Responsab vil Nouyòk wetire yon gwoup migran ki te kanpe devan Otèl Roosevelt la nan Manhattan, akoz otèl la pa gen plas pou moun ankò.

Majistra Nouyòk la, Eric Adams, mande gouvènman federal la pou l pran mezi pou ede vil la jere migran kap rive pa bann e pa pakèt nan otobis soti sou fwontyè Etazini Meksik la.

VOA Kreyòl jwenn 11 Out, ke responsab vil yo finn wetire pi fò pami migran ki te kanpe sou twotwa a devan otèl ikonik Roosevelt la. Otèl la sèvi kounyea kòm abri pou migran yo e li pa gen plas pou pran okenn lòt moun.

Moun ki pale ak VOA Kreyòl di nou se nan Sant Rekreyasyon Sunset Park la nan Brooklyn ke yo transfere sipli migran yo.

VOA pat resevwa pèmisyon pou antre nan otèl la pou gade kijan migran yo ap viv, ni pou n pale ak migran yo. Moun ki travay nan otèl la ki pat vle pou nou filme yo di nou vil la pa vle pou yo pale ak jounalis.

Sete mèman parèyman lè nou te rive nan Sant Rekreyasyon Sunset Park la. Ni migran yo ni travayè yo pa gen pèmisyon pale ak jounalis.

Sepandan nou te jwenn kèk manm oganizasyon charite Masbia a. Lucas esplike kalite asistans yap bay migran yo.

Diaz, yon lòt manm gwoup la di nou migran yo soti nan divès peyi.

Lucas di VOA te gen manifestan devan sant la semèn pase a. Li di kèk nan moun katye a pa kontan ke vil la deside bay migran yo abri nan katye yo.

Yon paran ki pat vle pou nou filme l di nou yo pa konprann poukisa migran yo ap pataje yon sant timoun yo frekante. Paran an kestyone si migran yo pase pa tchèk sekirite pou detèmine si yo gen istwa kriminèl oubyen poze yon menas pou kominote a.

An atandan, sant Sunset Park la toujou louvri pou piblik la. VOA Kreyol wè moun ki tap fè lake sou bò dwat sant la pou benyen nan pisinn nan. Sou bò goch la, te gen abri pou migran yo.

XS
SM
MD
LG